Δραματική αποδεικνύεται η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο εμπόριο, τόσο σε επίπεδο νομού Λάρισας όσο και σε Πανθεσσαλικό, με βάση τους αριθμούς που κατέγραψε η τρίμηνη έρευνα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας.

Η έρευνα, που διεξήχθη σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους, για πρώτη φορά, αποτιμά τα αποτελέσματα του τριμήνου Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2020 και επί της ουσίας την πορεία του λιανικού εμπορίου την περίοδο της πανδημίας, είχε ως στόχο την προσέγγιση των επιπτώσεων της ύφεσης, την ιεράρχηση των παραγόντων που οι επιχειρηματίες θεωρούν σημαντικότερους για την επιβίωση των καταστημάτων τους, ώστε να οδηγήσουν στη διαμόρφωση κατάλληλων εργαλείων και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ισχυρού αρνητικού αντίκτυπου. Αν και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το λιανεμπόριο επιδεικνύει αντοχές, οι αριθμοί που αποτυπώνονται από την έρευνα δεν είναι αποκαλυπτικοί, δίνουν όμως μόνο μια εικόνα συρρίκνωσης των πωλήσεων και του μεγέθους των πιέσεων που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, περιορισμένης ρευστότητας και αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στο μέλλον αλλά και προσδοκίας και αναμονής του εμπορικού κόσμου από την Πολιτεία, να επιδείξει ευελιξία, επιμονή και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση των αναγκών της πληγείσας επιχειρηματικότητας. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση ένας στους τρεις θεωρεί ότι θα βάλει «λουκέτο»...
Επιγραμματικά οι αριθμοί για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (για τις 8 στις 10) έδειξαν πως το ποσοστό μείωσης του τζίρου στο συγκεκριμένο τρίμηνο, με ενσωματωμένη την περίοδο των εκπτώσεων, ήταν μεγαλύτερος του 20%, ενώ το αποτύπωμα της πανδημίας στο «οικοσύστημα» του λιανικού εμπορίου τόσο στη Λάρισα όσο και συνολικά στην Περιφέρεια είναι βαθύ, επηρεάζοντας αρνητικά τις προσδοκίες των οικονομικών μονάδων. Ο αντίκτυπος της πανδημίας μάλιστα αποτυπώνεται, τόσο στις αγορές εμπορευμάτων, όσο και στον κύκλο εργασιών τους.
Παράλληλα, για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα η συνολική κατάσταση της επιχείρησης θα είναι χειρότερη καθώς η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και η αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο θα δοκιμάσει τις αντοχές τους. Αν και το 80% των εμπόρων δεν θεωρεί πως το επόμενο διάστημα των 6-12 μηνών θα βάλει «λουκέτο», ωστόσο η επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά, που αποτυπώνεται στις μεταβολές του κύκλου εργασιών το διάστημα αυτό, είναι ενδεικτική του μεγέθους των πιέσεων που δέχτηκε η αγορά από την πανδημία μετά μάλιστα από μία μακρά περίοδο ισχυρών αναταράξεων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας είναι πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την άμβλυνση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης είναι ανεπαρκή με τη συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων να θεωρεί τη μείωση των φόρων, το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών και την ενίσχυση της ρευστότητας απαραίτητα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητά τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

* Συγκεκριμένα στην ερώτηση για το πώς κυμάνθηκαν οι πωλήσεις στο τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 η πλειοψηφία των Λαρισαίων επιχειρηματιών, οι 48 από τους 60 (ποσοστό 80%), απάντησε πως ήταν χαμηλότερες, οι 7 (ποσοστό 11,6%) απάντησε πως ήταν ίδιες και μόλις 5 επιχειρήσεις (ποσοστό 8,3%) είχαν υψηλότερες πωλήσεις.
Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και σε επίπεδο Θεσσαλίας. Το 82,03% απάντησε πως ο τζίρος ήταν χαμηλότερος, για το 7,03% υψηλότερος και για το 9,38% ίδιος με πέρυσι.
* Το ποσοστό της μείωσης για πάνω από τις μισές επιχειρήσεις της Λάρισας (53,33%) ήταν μεγαλύτερο του 20%, για το 23,3% κυμάνθηκε από 11%-20% και μόλις 1,6% είχε μείωση μικρότερη του 10%. Συνολικά σε πανθεσσαλικό επίπεδο, οι μειώσεις για το 50% των καταστημάτων ήταν μεγαλύτερες του 50%, για το 25,5% των καταστημάτων κυμάνθηκε από 11-20% και για το 15,6% των καταστημάτων ο τζίρος έπεσε μέχρι 10%.
* Σε ό,τι αφορά στην περίοδο των εκπτώσεων, το διάστημα που ήταν το καλύτερο από άποψη εισπράξεων, το 56,6% των επιχειρηματιών της πόλης απάντησε πως ήταν από 15-31 Ιουλίου, το 16,6% το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου, το 10% το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου, ενώ ένα 16,6% απάντησε πως δεν έχει διαμορφώσει άποψη. Ανάλογη ήταν η εικόνα και σε όλη τη Θεσσαλία. Το 55,47% απάντησε πως ήταν το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων, για το 15,6% των επιχειρήσεων το καλύτερο διάστημα ήταν από 1-15 Αυγούστου και για το 10% από 16-31 Αυγούστου. Ένα υψηλό ποσοστό επίσης, 18,6%, δεν είχε κατασταλαγμένη εικόνα.
* Σχεδόν καθολική ήταν η άποψη πως η πορεία της επιχείρησης επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία. Το 86,6% των επιχειρηματιών της Λάρισας απάντησε πως την επηρέασε πολύ, το 3,3% λίγο και το 3,3% καθόλου. Αντίστοιχη η εικόνα και στη Θεσσαλία, όπου «επηρέασε πολύ» απάντησε το 85%, καθόλου το 3,12% και λίγο το 11,72% των επιχειρηματιών.

Ανεπαρκή τα μέτρα

* Σχετικά με το πώς έκριναν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας, το 56,6% των Λαρισαίων απάντησε πως τα βρήκε ανεπαρκή, το 33,3% μέτρια και μόνο 6,6% τα βρήκε ικανοποιητικά. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, ανεπαρκή τα βρήκε το 58,59% των επιχειρηματιών, μέτρια το 31,25% και ικανοποιητικά το 7,81%.
* Για την πλειοψηφία των Λαρισαίων επιχειρηματιών (για το 68,3%) το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα είναι η έλλειψη κεφαλαίου κίνησης και ακολουθεί η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές) για το 51,66%, η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές για το 48,33% και η αδυναμία πληρωμής δόσεων δανείων για το 26,66%. Για την πλειοψηφία των Θεσσαλών, για το 62,50% των επιχειρήσεων το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα βρουν μπροστά τους είναι η έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, για το 47,6% η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, για το 30,4% η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές και για το 17,18% η αδυναμία πληρωμής δόσεων δανείων.

Φόβοι για λουκέτα

* Με δεδομένη τη δυσχερή κατάσταση που επικρατεί, για το αν σκέφτονται στο επόμενο διάστημα 6-12 μηνών να κλείσουν την επιχείρηση, ουδείς απάντησε «ναι», «όχι» απάντησε το 73,3% των επιχειρηματιών και «μάλλον» το 26,6%. Για το αν σκέφτεται το «λουκέτο» η πλειοψηφία των Θεσσαλών 79,68% απάντησε «όχι», «μάλλον» το 17,96% και «ναι» το 2,34%.
* Ως προς το ερώτημα «τι θα κρίνατε αναγκαίο να γίνει εκ μέρους της Πολιτείας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων» η πλειοψηφία των εμπόρων σε τοπικό και Πανθεσσαλικό επίπεδο (61,6%) απάντησε μείωση φόρων, πάγωμα/μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 58,33%, επιδοτήσεις/δάνεια το 56,66%, μείωση ενοικίων το 46,66%, μείωση δαπανών το 6,66% των επιχειρήσεων, καμπάνια στήριξης τοπικής αγοράς το 3,33%, να σταματήσει η υπερπληροφόρηση για τον Covid-19 το 5%, διευκόλυνση πληρωμών το 3,33%, απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών το 5%, επιστρεπτέα προκαταβολή το 1,66%, δανεισμός με 0% επιτόκιο το 3,33%, χαμηλή δανειοδότηση το 3,33% και μείωση γραφειοκρατίας το 1,66% των επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή ερωτηματολογίου σε εκατοντάδες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου της Θεσσαλίας εκ των οποίων 60 στη Λάρισα, οι οποίες ανήκουν στις εξής κατηγορίες: ενδύματα, χρώματα/εργαλεία, ηλεκτρονικά, παιδικά ρούχα, αθλητικά, καφεκοπτεία, είδη δώρων/οικιακός εξοπλισμός, εσώρουχα/πυτζάμες, βιβλία/παιχνίδια, υποδήματα, αξεσουάρ, λευκά είδη και χρυσοχοεία.

Γιώργος Νούλης Ελευθερία