Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, ορίζονται νέοι επικεφαλής σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΝ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Πρόεδρος: Δημήτρης Σταθάκης. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ανάπτυξης.

Πράσινο Ταμείο

Πρόεδρος: Στάθης Σταθόπουλος. Δικηγόρος. Ειδικός Σύμβουλος Υπουργών: ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών και Ανάπτυξης.

Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ

Πρόεδρος: Σπύρος Οικονόμου. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ διδάκτωρ Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστήμιου της Λουβαίν. Είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ταμείο της Ενέργειας σε καινοτομικά έργα Fast Track to Innovation(FTI).

Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ

Πρόεδρος: Νίκος Χιωτάκης. Γεωπόνος με μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, τ. αιρετός Πρόεδρος ΕΣΔΚΝΑ, τ. δήμαρχος Κηφισιάς, πρόεδρος ΔΣ ΠΕΤΑ Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος: Γιάννης Σιδέρης. Οικονομολόγος ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακό στο LSE, εκδότης, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Το βιογραφικό του κ. Δημήτρη Σταθάκη

Σπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), Βόλος, με θέμα “Ταξινόμηση χρήσεων γης χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα και τηλεπισκόπιση: Συμβολή στη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης τηλεπισκόπισης στην ανάλυση του χώρου”.

MSc in Geographical & Geodetic Information Systems, University College London (UCL), Dept of Geomatic Engineering, London, UK. Διπλωματική εργασία με θέμα “Location-Allocation Models: The Case of ATMs”, επίβλεπων καθ. Paul Densham (υπεύθυνος ανάπτυξης του ArcInfo 7 network module).

Πτυχίο μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Ερευνητική εμπειρία

Μεταδιδακτορική έρευνα (post-doc) στο Joint Research Centre, European Commission, με θέμα “remote sensing and geographical information systems applied in food security”, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Agriculture and Fisheries unit, Crop Monitoring for food security action [22429-2004-10 P1B30 ISP IT]. 2004-2008 (3,5 χρόνια)

Μεταδιδακτορική έρευνα – «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». e-Demography ψηφιακή υποδομή πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και ανάλυσης της δημογραφικής πληροφορίας. Μεταξύ άλλων αφορά και δημιουργία βάσης χωρικών δημογραφικών δεδομένων και εφαρμογών. Τμήμα ΜΧΠΠΑ. [ΠΘ 501103]. 2004.

Διερεύνηση της δυνατότητας ενημέρωσης τοπογραφικών χαρτών με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τοπογραφίας, [227/9-1-2001]. 2003.

Διάφορα άλλα έργα στο ΤΜΧΠΠΑ. 1998-2000

Διδακτική εμπειρία

Προπτυχιακό

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – ψηφιακή χαρτογραφία

Θεματική χαρτογραφία

Τηλεπισκόπηση

Στούντιο Πολεοδομίας (Αστικός Σχεδιασμός – Πολεοδομική Μελέτη, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια)

Στούντιο Χωροταξίας (Στρατηγική Χωροταξία/Περιφερειακό επίπεδο)

Μετάπτυχιακό

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τηλεπισκόπηση

Θεματική Χαρτογραφία

Επαγγελματική εμπειρία

Επίκουρος Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομία−Χωροταξία με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης» (ΦΕΚ 751/4-9-09/Τεύχος Γ’).

Σύμβουλος συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για διάφορα έργα, μεταξύ άλλων

το έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών αγώνων C4I (σε συνεργασία με τη SAIC) (2003-4)

η ανάπτυξη έργων τηλεματικής (ΗΛΠΑΠ, ΑΣΔΑ κλπ) και η ανάπτυξη δημοτικών συστημάτων GIS (2000-3)

στο τμήμα μελέτης ανάπτυξης της Αττικό Μετρό Α. Ε. για την ανάπτυξη εφαρμογών σχετικά με προβλήματα ανάλυσης δικτύου και με την παραγωγή θεματικών χαρτών με θέμα το μεταφορικό δίκτυο της Αθήνας και τους προτεινόμενους σταθμούς και διαδρομές ΜΕΤΡΟ (1997)

για πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες όπως «Διαχειριστική μελέτη για το εσωτερικό τμήμα της Πελοποννήσου με στόχο την ήπια και οικολογική ανάπτυξή της”, “Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας Θεσσαλίας”, «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Πηλίου και Β. Σποράδων», «Διαχειριστική μελέτη Αμβρακικού κόλπου», «Παραγωγή τουριστικού χάρτη για το όρος Κοζιακας” και “Ειδική Χωροταξική Μελέτη για τις νήσους Κέα – Κύθνο– Σέριφο – Σίφνο (1992-1999).

Διοικητική εμπειρία

μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) (2010 – ).

μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (2009 – ).

μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2009 – ).

μέλος του Δ..Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) (2011 – )

Εγγραφές

μέλος ΤΕΕ από 9 Μαρτίου 1996 [Α.Μ. 25969]

μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από το 1996.

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) από το 2001.

Μέλος της Ελλήνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (hellasgi) από το 2000.

Οργανωτικές Επιτροπές

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (hellasgi), 2010, ΕΜΠ, 2-3 Δεκεμβρίου, (συμμετοχή στην οργάνωση).

Ημερίδα για την Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων, 2010, Συνδιοργάνωση ΤΜΧΠΠΑ(ΠΘ) – HellasGIs, 1 Οκτωβρίου, Βόλος.

Seventh European GIS Education Seminar, 2010, 9 – 12 September, Serres, Hellas.

2ο Πανελλήνιο συνέδριο πολεοδομίας, 2009, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου

Αξιολογητής

περιοδικά (κριτής)

IEEE Transactions in Geoscience and Remote Sensing (2006-)

IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (2007-)

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (2008-)

Remote Sensing of Environment (2005-)

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing (2007-)

International Journal of Remote Sensing (2006-)

International Journal of Geographical Infrormation Science (2011-)

International Journal of Computational Intelligence Research (2007-)

Journal of Uncertain Systems (2009-)

Journal of Agricultural Science and Technology – Iran (2009-)

Τεχνικά χρονικά (ΤΕΕ) (2010-)

συνέδρια (κριτής)

2ο Πανελλήνιο συνέδριο πολεοδομίας, 2009, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου

The 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Honolulu, Hawaii, USA, July

The 2009 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Cape Town, South Africa, July.

The 2008 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), held in Boston, Massachusetts, July.

1o Διεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον CEMEPE, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Σκιάθος, 24-28 Ιουνίου 2007

2ο Πανελλήνιο συνέδριο πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου (2009)

ερευνητικά προγράμματα

Αξιολογητής προτάσεων Ηράκλειτος (2010)

Αξιολογητής προτάσεων της πρόσκλησης 78, μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες», Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», (2004)

Αξιολογητής προτάσεων για το Israel Science Foundation ως εξωτερικός ειδικός αξιολογητής.

υποτροφίες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 2010-11, εξεταστής μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών, γνωστικό πεδίο «Γεωγραφία», μάθημα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στοιχεία τηλεπισκόπησης»

Διακρίσεις

Πρώτο βραβείο, στο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό ιδεών και προτάσεων του Ιδρύματος «Ανδρέας Παπανδρέου», για την ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών του Νομού Ηλείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου», ως μέλος επιστημονικής ομάδας, Αθήνα 2009.-

Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης – ΔΑΠΕΕΠ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Γιάννης Γιαρέντης. Χημικός Πετρελαίων, στέλεχος ενεργειακών επιχειρήσεων, πρώην Διευθύνων Σύμβουλός ΑΔΜΗΕ.