Το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο διεξάγεται, από σήμερα Τρίτη, σε μια σημαντική περίοδο για την ελληνική λιβαδοπονία και κτηνοτροφία, καθώς επίκειται η εκπόνηση των πρώτων Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, με τη φιλοδοξία να ρυθμίσουν για πρώτη φορά με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο τη διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε όλη τη χώρα.

Η σύνταξη των διαχειριστικών αυτών μελετών έχει ως στόχο την αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας αν. Καθηγήτρια του ΑΠΘ, Δρ. Ζωή Παρίση, «βασικός στόχος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας παραμένει η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την λιβαδο-κτηνοτροφική ανάπτυξη της χώρας, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, κατά την οποία οι Έλληνες κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκτροφών τους». «Με το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία φιλοδοξεί, με τη συμβολή της επιστημονικής έρευνας πάνω στους λιβαδικούς πόρους της χώρας και τη διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τράπεζας για την πορεία υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, να συμβάλει στην επιτάχυνση της εκπόνησης και της εφαρμογής τους».

Όπως σημειώνει η Οργανωτική Επιτροπή, στα 26 χρόνια δράσης της, η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και τα μέλη της έχουν συνδράμει ουσιαστικά τη θεσμοθέτηση της ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων της χώρας μέσα από το πλούσιο επιστημονικό τους έργο και τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

17:30 Προσέλευση – Εγγραφή συνέδρων

Προεδρείο: Παρίση Ζ., Βραχνάκης Μ. 

18:30 Χαιρετισμοί – Έναρξη συνεδρίου

19:00 Κεντρική Ομιλία: Η εξέλιξη της Λιβαδοπονίας και οι εφαρμογές της στη διαχείριση της βόσκησης > Παπαχρήστου Θ.

20:00 Ελαφρύ δείπνο

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

8:30 Εγγραφή συνέδρων 

Ενότητα Ι: Θεσσαλία και κτηνοτροφική παραγωγή

Προεδρείο: Καρατάσιου Μ., Παπαδόπουλος Σ.

9:30 Λιβάδια και βόσκηση στον Δήμο Ελασσόνας – παρελθόν – παρόν και μέλλον Ευαγγέλου Χ. Κ., Φτίκα Ζ. I.

10:00 Αποτελέσματα Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης ΠΕ Λάρισας Πλατής Π. Δ., Παπαχρήστου Θ. Γ., Παπαναστάσης Β. Π., Αϊναλής Α. Β., Μελιάδης Ι. Μ., Μαντζανάς Κ. Θ.

10:15 Συστήματα εκτροφής της καραγκούνικης φυλής προβάτων και διαχείριση της βόσκησης Perucho L., Χατζηγεωργίου I., Lauvie A., Moulin C. H, Paoli J. C., Λίγδα Χ. 

10:30 Διάλειμμα

11:00 Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) Α' Ενότητας

11:30 Βελτίωση λευκού λούπινου για τη δημιουργία νέων ποικιλιών προσαρμοσμένων στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες > Βλαχοστέργιος Δ. 

11:45 Μετανάστες απασχολούμενοι στη βόσκηση των μικρών μηρυκαστικών: Αξιολόγηση των πρακτικών τους γνώσεων και ικανοτήτων > Ράγκος Α., Nori Μ. 

12:00 Συζήτηση

13:00 Γεύμα

Ενότητα ΙΙ: Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων

Προεδρείο: Μέρου Θ., Σιδηρόπουλου Α. 

15:00 Συγκριτική αξιολόγηση κλασσικών και νέων ειδών χορτοδοτικών ψυχανθών χειμερινής καλλιέργειας > Χατζηγεωργίου Ι., Χατζηγεωργίου Τ., Φορτάτος Ε.

15:30 Κτηνοτροφία, και διαμόρφωση τοπίου στον χρόνο: εξετάζοντας το αρχείο γύρης από τη Σιθωνία (Χαλκιδική) > Παναγιωτίδης Σ., Παπαδοπούλου Μ.

15:45 Βιοτική και χωρολογική ανάλυση της οικογένειας Fabaceae του Ολύμπου Γιουρίεβα Β., Ξυστράκης Φ., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ.

16:00 Διάλειμμα

16:30 Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) Β' Ενότητας

17:00 Επίδραση της λίπανσης και της πυκνότητας σποράς στα αυξητικά χαρακτηριστικά του Trifolium subterraneaum > Στεφάνου Π., Κυριαζόπουλος Α. Π., Κατσινίκας Δ., Παρίση Ζ. Μ., Αβραάμ Ε. Μ., Μανουσίδης Θ., Κουτρούμπας Σ., Ορφανουδάκης Μ., Κατσινίκας Κ., Μέρου Θ. 

17:15 Μορφολογία και δομή των φυτοφρακτών σε παραδοσιακά ορεινά αγροτικά συστήματα > Τσατσιάδης Ε., Ισπικούδης Ι., Παπαναστάσης Β. Π.

17:30 Συζήτηση

18:30 Τέλος εργασιών πρώτης ημέρας

21:00 Επίσημο δείπνο

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Ενότητα ΙII: Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων

Προεδρείο: Κυριαζόπουλος Α., Σκλάβου Π.

9:00 Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης: Η πρόκληση της πρώτης συστηματικής καταγραφής των «βoσκήσιμων γαιών» στην Ελλάδα

Τσιακίρης Ρ., Παπουτσάκης Μ., Καζόγλου Ι., Πλατής, Π.

9:30 Ενσωμάτωση των τύπων οικοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης Βραχνάκης Μ., Καζόγλου Γ., Φωτιάδης Γ., Χουβαρδάς Δ., Παπαπορφυρίου Π., Νασιάκου Σ., Κώτσιος Λ., Άμπας Β. 

9:45 Χωρική και χρονική ανάλυση της μετακίνησης βοοειδών στο όρος Καλλίδρομο, της Στερεάς Ελλάδας > Ευαγγέλου Χ. Κ., Μαντζανάς Κ., Παπαναστάσης Β. Π., Λυριντζής Γ., Καρέτσος Γ.

10:00 Βελτίωση υγρών λιβαδιών στη λίμνη Κερκίνη > Καρμίρης Η., Παπαχρήστου Θ., Πλατής Π., Καζαντζίδης Σ., Ναζηρίδης Θ.

10:15 Διαχρονική καταγραφή και χαρτογράφηση της μεταβολής της βοσκοφόρτωσης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου > Ποϊραζίδης Κ., Καψάλης Ε., Kret E., Κοράκης Γ., Βασιλάκης Δ., Σκαρτσή Θ.

10:30 Διάλειμμα

11:00 Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters) Γ' Ενότητας

11:30 Συζήτηση

12:00 Στρογγυλή Τράπεζα > Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Σύνταξη και εφαρμογή Συντονιστές: Παπαχρήστου Θ., Μαντζανάς Κ.

Συζητούν: Προκήρυξη διαχειριστικών μελετών, αμοιβολόγιο > Λάμπου Ε., Τσιακίρης Ρ., Λάγκας Θ.

Επιστημονικά ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνταξη και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων > Πλατής Π., Αϊναλής Α.

Διανομή και εξασφάλιση επιλέξιμων βοσκοτόπων > Παλάσκας Ν., Κόκουρας Ι.

13:30 Γεύμα

Ενότητα ΙV: Πολλαπλές χρήσεις και υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστημάτων

Προεδρείο: Μπακαλούδης Δ., Καρμίρης Η.

15:00 Χαρτογράφηση των πληρωμών οικοσυστημικών υπηρεσιών στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η περίπτωση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της Ελλάδας Παππάς Ι.

15:15 Η προστασία και οι επιπτώσεις της στο τοπίο. Η περίπτωση των καταφυγίων άγριας ζωής «Aετομηλίτσας» και «Mαλουνίου» στην Ήπειρο > Παππάς Η., Καρατάσιου Μ., Χουβαρδάς Δ.

15:30 Επίδραση της βόσκησης στη διαμόρφωση της δομής των κοινοτήτων των πτηνών της ψευδαλπικής ζώνης > Κοτσώνας Ε., Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ., Αβραάμ Ε. 

15:45 Αγροδασολιβαδικά συστήματα ελιάς στο νομό Χαλκιδικής > Μαντζανάς Κ., Παπαδημητρίου Μ., Σιδηροπούλου Α., Σκλάβου Π., Χουβαρδάς Δ.

16:00 Η εποχική μετακίνηση των κοπαδιών στον ανατολικό Ψηλορείτη, μια ιστορική αναδρομή. Το παρελθόν παράδειγμα για το μέλλον > Αρβανίτης Π., Watkins C., Endfield G.

16:15 Τόσο όμοιες, όμως τόσο διαφορετικές: Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία δύο ειδών χερσαίων χελωνών > Μακρίδου Κ., Θωμά Χ., Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ.

16:30 Αναρτημένες ανακοινώσεις ( Posters) Δ' Ενότητας

17:00 Διάλειμμα

17:30 Συζήτηση

Προεδρείο: Παρίση Ζ., Κακούρος Π.

18:15 Γενική Συζήτηση – Συμπεράσματα

Βράβευση καλύτερης αναρτημένης εργασίας

18:30 Κλείσιμο Συνεδρίου

18:45 Γενική συνέλευση μελών ΕΛΕ

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

8:30 Εκδρομή συνέδρων στην Ελασσόνα

(Υπεύθυνοι εκδρομής: Φτίκα Ζ., Καντάς Δ., Ευαγγέλου Χρ.)

Ενότητες αναρτημένων ανακοινώσεων (Posters)

ENOTHTA Α. Θεσσαλία και κτηνοτροφία

Α. 1 Αναζητώντας τις παραδοσιακές στράτες μετακίνησης των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας > Καψάλης Δ., Καρατάσιου Μ.

Α.2 Η κτηνοτροφία ως παράγοντας διαμόρφωσης της χωροταξίας του τοπίου στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας > Σιδηροπούλου Ά., Ισπικούδης Ι., Καψάλης Δ.

Α.3 Έρευνα των διαχρονικών μεταβολών του τοπίου του Κάτω Ολύμπου > Ράπτη Δ., Χουβαρδάς Δ., Παρίση Ζ. 

ENOTHTA Β. Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων

Β.1. Μακροχρόνια απουσία βόσκησης σε ορεινά λιβαδικά οικοσυστήματα: Επίδραση στη φυτοποικιλότητα > Αβραμίδου Ε., Αβραάμ Ε. Μ.

Β.2. Βιωσιμότητα και φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων του ενδημικού είδους Dryas octopetala > Βαρσάμης Γ., Καραπατζάκ Ε., Στεφάνου Π., Μέρου Θ.

Β.3. Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης (1984 – 2017) ενός βοσκόμενου κρητικού τοπίου με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων Landsat > Χουβαρδάς Δ., Καλαϊτζίδης Χ., Καζάκης Γ., Κουράκλη Π., Καρατάσιου Μ.

Β.4 Απόδοση και μακροβιότητα του Trifolium vesiculosum Savi σε δυσμενείς συνθήκες > Φαρφάρας Α., Χατζηγεωργίου Ι., Αβραάμ Ε. Μ., Παρίση Ζ. Μ.

Β.5. Λιβαδικά μεταπολεμικά τοπία > Τσιούρη Σ. Α., Ισπικούδης Π. Ι., Τρατσέλα Δ. Μ.

Β.6 Ικανότητα εγκατάστασης δυο πληθυσμών του Αegilops triuncialis σε

σερπεντινικά εδάφη > Σαραφίδου Ν., Καρατάσιου Μ.

Β.7 Συγκριτική μελέτη χλωριδικής ποικιλότητας σε μεσογειακά θαμνολίβαδα με διαφορετικές κλάσεις κάλυψης > Παπαδημητρίου Μ., Σκλάβου Π., Μαντζανάς Κ., Παπαναστάσης Β. Π.

Β.8 Έρευνα της φυτρωτικής ικανότητας των σπόρων του είδους Albizia julibrissin στο σκοτάδι Παπαγιαννοπούλου Δ., Τσακαλδήμη Μ., Χαριτάκης Δ., Τσιτσώνη Θ.

Β.9 Μπορούν τα σύγχρονα φάσματα γύρης να συλλάβουν την ένταση βόσκησης στο περιβάλλον τοπίο; > Μαυρίδου Α., Τσακιρίδου Μ., Παναγιωτίδης Σ.

Β.10 Συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου στο φύλλο πληθυσμών φυτών σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης της βλάστησης σε μεσογειακά λιβαδικά οικοσυστήματα > Παπαδημητρίου Μ., Τσουγκράκης Ι., Ζαρόβαλη Μ., Καρακώστα Χ., Τσιούμα Μ., Παπαναστάσης Β. Π.

Β.11 Επίδραση της έντασης της βόσκησης στη βλάστηση εγκαταλελειμμένων αγρών στον Βόρειο Έβρο > Λεμπέση Α., Μυλωνάκης Ν., Κατσιούλας Σ., Κυριαζόπουλος Α. Π.

Β.12 Εδαφικές ιδιότητες συστάδων καστανιάς (Castanea sativa Mill.) και οξιάς (Fagus sylvatica L.) στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης > Ζαχαριάκη Έ., Παπαϊωάννου Α., Πιπινής Η.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων

Γ1 Επίδραση της μακροχρόνιας προσθήκης θρεπτικών στοιχείων σε ορισμένες εδαφικές ιδιότητες ορεινού ποολίβαδου > Βούλγαρη Ο., Μαμώλος Α., Ντόγας Γ.

Γ.2 Απόψεις των αιγοπροβατοτρόφων της περιφερειακής ενότητας Δράμας για την υφιστάμενη διαχείριση των λιβαδιών > Κατσινίκας Κ., Κατσινίκας Δ., Στεφάνου Π., Λαζαρίδου Β., Ταμπάκης Σ., Μέρου Θ., Κυριαζόπουλος Α. Π.

Γ.3 Εκτίμηση βοσκοϊκανότητας σε αντιπροσωπευτικές βοσκήσιμες γαίες του Δήμου Πρεσπών > Καζόγλου I., Πλατής Π., Παπαχρήστου Θ.

Γ.4 Ανόρθωση ποολίβαδων της ψευδαλπικής ζώνης στον Εθνικό Δρυμό Οίτης Μαντζανάς Κ., Ευαγγέλου Χ., Παπαναστάσης Β. Π., Σολωμού Α., Λυριντζής Γ., Ισπικούδης Σ., Ξανθόπουλος Γ., Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ.

Γ.5 Παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση αρκεύθου» (9562*) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, μετά από δράσεις διατήρησης > Φωτιάδης Γ., Βραχνάκης Μ., Κακούρος Π.

Γ.6 Προεκτίμηση αμοιβής για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης Λάμπου Ε., Αϊναλής Α., Ευαγγέλου Χρ., Πλατής Π.

Γ.7 Συμπεριφορά βόσκησης πρoβάτων στο ορεινό λιβάδι Θεοδωριάνων με τη χρήση τεχνολογίας GPS/GIS > Ρούκος Χ., Κουτσούκης Χ., Ακρίδα – Δεμερτζή Κ., Χατζηθεοδωρίδης Φ., Κανδρέλης Σ.

Γ.8 Εποχική διακύμανση της in vitro πεπτικότητας ξυλωδών ειδών που επιλέγονται από αίγες που βόσκουν σε δασολιβαδικό οικοσύστημα > Κατσούλης Γ., Μανουσίδης Θ., Κυριαζόπουλος Α. Π., Παρίση Ζ. Μ., Αβραάμ Ε. Μ.

Γ.9 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αειφορικής Διαχείρισης των Βοσκοτόπων Οίτης και Καλλίδρομου στο Πλαίσιο του Έργου LIFE11 NAT/GR/1014 “ForOpenForests” Σολωμού Α., Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ., Λυριντζή Γ., Μάντακας Γ., Μαντζανάς Κ., Ευαγγέλου Χ., Φυντανή Β., Προύτσο Ν.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Πολλαπλές χρήσεις και υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστημάτων

Δ.1 Δασοπολιτική έρευνα για τη Δασική Υπηρεσία: Αναδιοργάνωση, εποπτεία των δασοκτημόνων και χρήση νέων τεχνολογιών > Βάσσιος Δ., Ανδρεοπούλου Ζ.

Δ.2 Παράγοντες του τοπίου που σχετίζονται με την παρουσία δύο περιστερόμορφων ειδών στο νομό Έβρου > Θωμά Χ., Μακρίδου Κ., Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ.

Δ.3 Δυνατότητες και προκλήσεις συγκαλλιέργειας πορτοκαλεώνων στην Ελλάδα: το παράδειγμα της Κρήτης > Παντέρα Α., Παπαδόπουλος Α., Φωτιάδης Γ., Δανιήλ Γ., Μαντζανάς Κ., Παπαπορφυρίου Π., Καψάλης Δ., Burgess P.

Δ.4 Εφαρμογή πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων σε θέματα δασικής πολιτικής: αειφορικά δασογεωργικά συστήματα > Τσιάρας Σ.

Δ.5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς χορτολιβαδικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης > Ντόγας Γ., Βούλγαρη Ο.

Δ.6 Χρήση ενδιαιτημάτων από φυτοφάγα ζώα σε δάσος τραχείας πεύκης (Pinus brutia) 15 έτη μετά από πυρκαγιά > Καρμίρης Η. 

Δ.7 Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα και ο ρόλος τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οι ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης > Καλφαγιάννη Α., Ανδρεοπούλου Ζ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αντιπρόεδρο της ΕΛΕ Δρ. Γιάννη Καζόγλου στο 694 4478 124.

Με πληροφορίες από ert.gr