Αντίστροφα έχει αρχίσει να µετρά η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αφού, κατά πληροφορίες, οι υπογραφές µε τους Ιταλούς µνηστήρες θα πέσουν τις επόµενες ηµέρες. 

Εκκρεµούν οι υπουργικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις των άγονων γραµµών, µε τις οποίες οι νέοι ιδιοκτήτες θα εισπράττουν ετησίως 50 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία, αλλά και η διαγραφή χρεών της εταιρείας, ως συνέχεια της πρόσφατης απόφασης της Ε.Ε., µε την οποία ξεκαθάρισε ότι τα µέτρα της Ελλάδας για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Κάποιοι, πάντως, υποστηρίζουν ότι δεν θα διαγραφεί το συνολικό ποσό των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ανέρχεται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ, αλλά περίπου 700 εκατ. ευρώ. Το ερώτηµα -εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία- είναι τι θα γίνει µε τα υπόλοιπα...