Πληθαίνουν οι ασκήσεις πυρασφάλειας σε θεσσαλικές επιχειρήσεις. Την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και από τις 12:00-15:30 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, της Ομάδας Πυρασφαλείας του Εργοστασίου Μπισκότα Παπαδοπούλου στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ, στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και στη χρήση πυροσβεστήρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικές έρευνες δείχνουν άγνοια χρήσης των πυροσβεστήρων για την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr