Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Enterprise Europe Network» αποτελεί το μεγαλύτερο, παγκοσμίως, ευρωπαϊκό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραστηριοποιείται, ήδη, σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και στις πιο μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. 

Το Δίκτυο απασχολεί σχεδόν 4.000 εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται καθημερινά για την πληροφόρηση, την συμβουλευτική και την ενεργή υποστήριξη των επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που διαθέτουν εξωστρεφή και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Η εθνική κοινοπραξία, «Enterprise Europe Network – Hellas» παρέχει καθημερινά, προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες, με έμφαση στην καινοτομία αλλά και στις διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες,  αξιόπιστη ενημέρωση για ευρωπαϊκές & εθνικές πολιτικές και προγράμματα, για μεταφορά τεχνολογίας από το εξωτερικό και την Ελλάδα και ενισχύει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με έμφαση στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Η εθνική κοινοπραξία αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλία και Κεντρικής Ελλάδος συμμετέχει   στην ελληνική κοινοπραξία από την ίδρυσή της  το 2008  και καλύπτει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.  Η συμμετοχή του Συνδέσμου αποτελεί συνέχεια της επί 18 χρόνια επιτυχημένης φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162 (1989-2007).

Στόχος της συμμετοχής του Συνδέσμου στο Δίκτυο είναι η συνεχής υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική τους πλοήγηση στις δυσκολίες της Παγκοσμιοποίησης και της Ενιαίας Αγοράς.

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του 2008-2018 το Ελληνικό Δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas  προσέφερε τις κάτωθι υπηρεσίες σε επιχειρήσεις  της χώρας.

Τα στοιχεία των φορέων του δικτύου στην Ελλάδα, οι δράσεις τους και οι εκδηλώσεις τους καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας www.enterprise–hellas.gr.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas

www.sbtke.gr, www.enterprise-hellas.gr