Ο Δήμος Βόλου έχει στην κυριότητά του δημοτικό το κατάστημα «Αχίλλειον» με εμβαδόν ισογείου 138,08 τ.μ. και πατάρι 102,62 τμ που βρίσκεται στο Βόλο, επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών και Κουμουνδούρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου αποφάσισε την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με διάρκεια μίσθωσης τα επτά (7) έτη και με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας τριάντα έξι χιλιάδες χιλιάδες (36.000,00) ευρώ ετησίως πλέον χαρτοσήμου..

Οι δύο δημοπρασίες δεν έφεραν αποτέλεσμα και η  εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Έτσι, κατατέθηκαν στο δήμο οι ακόλουθες προσφορές :

α)από τον κ. Κλήμη Σπύρο  προσφορά ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα και

β) από τον κ.Ματθαιόπουλο Κυριάκο  προσφορά ποσού είκοσι ενός (21.000,00) χιλιάδων ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα.

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί είτε να επιλέξει ανάμεσα στις προαναφερόμενες προσφορές με απευθείας συμφωνία και στην ίδια απόφασή του θα πρέπει να καθορίσει και τους όρους αυτής της συμφωνίας, είτε να διενεργηθεί νέα φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Η αρμόδια υπηρεσία κρίνει συμφέρουσα τη δεύτερη υψηλότερη οικονομική προσφορά, γιατί έχουν προηγηθεί άγονες δημοπρασίες με αποτέλεσμα το κατάστημα να παραμένει κλειστό .