Εγκατάσταση μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων της εταιρείας Volos Recycling Center A.E. πρόκειται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr

H δραστηριότητα αφορά στην αξιοποίηση υπολειμμάτων τεμαχισμού οχημάτων και μηχανικής επεξεργασίας, καθώς και στην αξιοποίηση υλικών αλλά και μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Το τελικό προϊόν της δραστηριότητας θα είναι συνθετικό στερεό καύσιμο και άλλα τελικά προϊόντα όπως σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά και αδρανή υλικά. 

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της δραστηριότητας θα ανέρχεται σε 17.000 τόνους με μέγιστη ημερήσια τους 67 τόνους την ημέρα.

Η μονάδα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις οικοπέδου  5,8 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Χαλυβουργίας Ελλάδος Α.Ε., το οποίο έχει εκμισθωθεί στην Volos Recycling Center Α.Ε.

Η επένδυση προβλέπεται ότι θα αποφέρει δέκα μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr