Μετοχικές μεταβολές στην εταιρεία συσκευασιών ΒΙΣ, του Ιωάννη Φιλίππου, που διατηρεί την μονάδα παραγωγής χαρτοκιβωτίων στην Ά ΒΙΠΕ Βόλου.

Η εταιρεία HELLENIC QUALITY FOODS AET κατέχει πλέον ποσοστό  σε δικαιώματα ψήφου 74,617% της εταιρίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ από 67,519% που κατείχε πριν από την συναλλαγή

Μετά από τις γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου που λάβαμε από τους μετόχους μας HELLENIC QUALITY FOODS AET και ΦΑΓΕ ΑΕ στις 21/11/2017, τα ποσοστά τους έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Η εταιρεία HELLENIC QUALITY FOODS AET κατέχει πλέον ποσοστό  σε δικαιώματα ψήφου 74,617% της εταιρίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ από 67,519% που κατείχε πριν από την συναλλαγή.

Η εταιρεία  ΦΑΓΕ ΑΕ κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 0,000% της εταιρίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ από 7,098% που κατείχε πριν από την συναλλαγή.

Η ΒΙΣ διέθετε ως τις 28 Σεπτεμβρίου 2015 στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου δύο μονάδες παραγωγής: τη μονάδα χαρτοποιίας και τη μονάδα χαρτοκιβωτίων. H μονάδα χαρτοποιίας έβγαζε χαρτί το οποίο στο σύνολό του αξιοποιούνταν για την παραγωγή των χαρτοκιβωτίων. Η πρώτη δραστηριότητα, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν ζημιογόνος, γι' αυτό και αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας της.

Λ.Ε.