Μια τεράστια αγορά για επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια ανοίγει στο Αιγαίο με την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Σύμφωνα με το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 του ΑΔΜΗΕ, το οποίο υποβλήθηκε, εκ νέου, για έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ο διαχειριστής των δικτύων της υψηλής τάσης σχεδιάζει να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 4,3 δισ. ευρώ, εντός της επόμενης δεκαετίας, σε έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης όλων των ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα. Η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος, προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2024 και η δεύτερη φάση το 2030. 

Τα πλάνα για τις διασυνδέσεις - στη βάση του σχεδίου μετάβασης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα πιο «πράσινο» αύριο για όλα τα νησιά - παραμένουν σταθερά, με επίσπευση κατά ένα εξάμηνο του χρονοδιαγράμματος για  τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ώστε τα καλώδια να έχουν ηλεκτριστεί  στα τέλη του 2029.   

Στο νέο δεκαετές πλάνο, μετά από τις υποδείξεις της ΡΑΕ, ενσωματώθηκαν  οι εκτιμήσεις για  διείσδυση ΑΠΕ στα νησιά. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Διαχειριστή, στις Κυκλάδες σταδιακά με την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη έργων πράσινης ενέργειας 332 MW. Αναλυτικά, 72 MW εκτιμάται ότι θα μπορούν να αναπτυχθούν στην Άνδρο και στην Τήνο, 160 MW σε Σύρο, Πάρο, Μύκονο, Νάξο και 100 MW σε Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο.

Με την υλοποίηση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ισχύος 1.030 MW. Ειδικότερα, 360MW σε Σάμο, Χίο και Λέσβο, 570 MW σε Λήμνο, Κω, Ρόδο και Κάρπαθο και 100 MW στη Σκύρο.

Όσο για την Κρήτη, στο τέλος του έτους, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, εκτός απροόπτου, η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, το δίκτυο θα μπορούσε να δεχθεί ΑΠΕ 180 MW και το 2024 με την ηλέκτριση των καλωδίων Κρήτης – Αττικής επιπλέον 600 MW.  Ειδικά για την Κρήτη και τα περιθώρια διείσδυσης ΑΠΕ μετά τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαβούλευση επί τεχνικών θεμάτων με την ΡΑΕ, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω τα όρια διείσδυσης λαμβάνοντας υπ΄ όψιν διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ, θέματα ασφάλειας εφοδιασμού της Κρήτης, πλαίσιο περικοπών, σενάρια εξέλιξης της ζήτησης κοκ.

Ειδικότερα, τα έργα που έχουν περιληφθεί στο πλάνο του Διαχειριστή σε βάθος δεκαετίας είναι τα εξής:

Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου: Έργο, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, του οποίου η ολοκλήρωση αναμένεται στο τέλος του έτους.

Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Την περίοδο 2021-2024 οι επενδύσεις για το έργο  - το οποίο πρόκειται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - θα φτάσουν τα 781 εκατ. ευρώ. Στόχος ολοκλήρωσης της διασύνδεσης το 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, μαζί με το έργο Κρήτης – Πελοποννήσου  ανέρχεται στο ένα δισ. ευρώ.

Διασύνδεση Κυκλάδων: Στα διασυνδεδεμένα νησιά των Κυκλάδων (Σύρος-Πάρος-Μύκονος- Άνδρος-Τήνος), θα προστεθεί εντός του 2020 και η Νάξος. Η τελευταία φάση, προϋπολογισμού 389 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί το 2023-2024 με άλλα τέσσερα νησιά _ Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Σαντορίνη. Το συνολικό έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Επέκταση συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο: Το σύστημα Υπερυψηλής Τάσης  (ΥΤ) επεκτείνεται στην Πελοπόννησο δίνοντας περαιτέρω περιθώρια διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο νότιο Σύστημα της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα  90 εκατ. και η ολοκλήρωση του έργου προσδιορίζεται στο 2024. Το πρώτο σκέλος του έργου (Μεγαλόπολη-Κόρινθος και Κέντρο ΥΤ Κορίνθου) αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2021.

Διασύνδεση Δωδεκανήσων: Το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων (Κως-Ρόδος-Κάρπαθος) θα διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα έως το 2027 με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ.

Διασύνδεση νησιών Βορειοανατολικού Αιγαίου: Ο χάρτης των διασυνδέσεων στο Αιγαίο θα ολοκληρωθεί το 2029 με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Σκύρο. Το έργο, προϋπολογισμού 885 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Σκύρου-Λέσβου-Λήμνου-Χίου-Σάμου με την Εύβοια στα δυτικά, την Θράκη στα βόρεια και την Κω στα νότια.

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών - πέρα από τη  δυνατότητα εκμετάλλευσης του πλούσιου αιολικού δυναμικού του Αιγαίου για την περαιτέρω ανάπτυξη έργων ΑΠΕ - θα είναι πολλαπλά αφενός για το περιβάλλον καθώς τα νησιά θα απαλλαγούν από τις ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφετέρου για τους καταναλωτές όλης της χώρας οι οποίοι θα απαλλαγούν σταδιακά από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος, δηλαδή τις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις οποίες καταβάλλουν μέσω των τιμολογίων ρεύματος, επιδοτώντας την ακριβή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.  

Στο νέο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης που έχει υποβάλλει στη ΡΑΕ ο ΑΔΜΗΕ έχουν ενσωματωθεί τα σχόλια φορέων της αγοράς ενέργειας και έγιναν προσαρμογές με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη μεταβολή του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ως επακόλουθο της απολιγνιτοποίησης. Συνολικά, θα προστεθούν στο υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς 5.000 νέα χιλιόμετρα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα είναι υποθαλάσσιες.

Τις βασικές παραμέτρους του επενδυτικού του προγράμματος και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επιμέρους διασυνδέσεων, παρουσίασε προ ημερών η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε επισκόπηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξετάστηκε εάν ενδέχεται να επηρεαστούν από την κρίση του κορωνοϊού, καθώς ήδη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στη Β΄ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ διαβεβαίωσε το ΥΠΕΝ ότι οι επιπτώσεις είναι, προς το παρόν, πολύ περιορισμένες και σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα ο Διαχειριστής να αναλάβει με τα δικά του συνεργεία την υλοποίηση τμημάτων εναέριων γραμμών που ενδέχεται να καθυστερήσουν, εξαιτίας της πανδημίας.

Μάχη Κράτσα energypress.gr