Σε μια έκταση 87,5 στρεμμάτων μεταξύ Χάλκης και Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στο νομό Λάρισας, θα κατασκευαστεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της χώρας.

Πρόκειται για τον Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Χάλκης, επένδυση της Κρητικής εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε., ἰσχύος 660 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕ από το 2019.

Η μελέτη  αυτού του ξεχωριστού ενεργειακού έργου έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να τεθεί στην έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Στη μελέτη εξετάζονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και περιγράφονται δύο κρίσιμα συνοδά έργα:

Είναι ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της μονάδας, μήκους 2 χλμ, ο οποίος θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., καθώς και η γραμμή Υψηλής Τάσεως 400 kV για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και την διοχέτευσή της στο εθνικό σύστημα, με τις διερχόμενες γραμμές υψηλής τάσεως σε απόσταση 9 χλμ από τον σταθμό ή εναλλακτικά στο κέντρο υψηλής τάσεως (ΚΥΤ) του ΑΔΜΗΕ, στην Λάρισα, σε απόσταση 7,0 χλμ που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ. 

Η άδεια λειτουργίας είναι διάρκειας 35 ετών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό πρότζεκτ θα υπερβεί τα 350 εκ. ευρώ με σημαντικό αριθμό απασχολουμένων, με την έναρξη λειτουργίας να προβλέπεται το 2024.

Τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης θα είναι τα εξής: Αεριοστρόβιλος Ατμοστρόβιλος o Κτίριο στροβίλων o Αερόψυκτο ψυγείο συμπύκνωσης ατμού o Λέβητας ανάκτησης θερμότητας o Κτίριο ελέγχου o Κύριοι μετασχηματιστές o Υποσταθμός υψηλής τάσης o Εγκατάσταση φιλτραρίσματος και μέτρησης αερίου o Χώρος αποθήκευσης υδρογόνου o Συνεργεία και αποθήκες o Εγκατάσταση παραγωγής απιονισμένου νερού o Εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων o Δεξαμενή αποθήκευσης diesel 12.000 m³ περίπου και μία δεξαμενή ημέρας 1000 m3.

Σημειώνεται ότι βάσει του προγραμματισμού, σε περίπτωση ανάγκης διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του εργοστασίου της Χάλκης για τουλάχιστον πέντε ημέρες, σε πλήρες φορτίο, μέσω της χρήσης εναλλακτικού καυσίμου ή αποθέματος αερίου. Επίσης, προβλέπεται ότι ο κάτοχος της άδειας θα διασφαλίσει μέγιστο βαθμό απόδοσης 63,5% (στην ονομαστική ισχύ) και μέσο βαθμό απόδοσης 60,00% για τον σταθμό. Το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας, πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο του 40% του πλήρους φορτίου (της μικτής ισχύος 660 MW), με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών (εκπομπές NOx, CO).

Αξίζει ότι στη χώρα μας έχουν δρομολογηθεί άλλες τρεις επενδύσεις παρόμοιου μεγέθους από τους ομίλους Μυτιληναίου, Κοπελούζου και Τέρνα.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr

* Φωτογραφία αρχείου