Εντείνει τις επενδύσεις της στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Θεσσαλική  Exalco, θυγατρική της Λαρισινής Βιοκαρπέτ, με ώθηση την σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών που ο όμιλος σημείωσε κατά την οικονομική χρήση του 2016.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η επιχείρηση, στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της, έχει εκπονήσει μελέτες για την δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών πάρκων τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα διαθέτουν, μαζί με τα ήδη υπάρχοντα, συνολική ισχύ 11.900 KW περίπου.

Πιο αναλυτικά: η Exalco έχει υποβάλει και αναμένει την έγκριση τριών φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 1400 KW τα οποία προορίζονται να εγκατασταθούν σε δικές της εγκαταστάσεις στο 5ο ΧΛΜ της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – Αθηνών και στο 8ο ΧΛΜ της εθνικής οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης.

Τα σχέδια της επιχείρησης για «πράσινες» επενδύσεις επεκτείνονται, όμως, και στην περιφέρεια του νομού Λάρισας με δύο σημαντικά έργα παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλλει στην Ρ.Α.Ε αίτημα για την δημιουργία ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 3000 KW στην περιοχή του Δήμου Τεμπών, καθώς και ενός δεύτερου 4.000 KW στην περιοχή Κουλουρίου του Δήμου Λάρισας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Exalco θα συμμετάσχει και με δική της τεχνογνωσία στην κατασκευή των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς ειδικεύεται, εδώ και χρόνια, στην παραγωγή των μεταλλικών μερών σε παρόμοια έργα όπως είναι για παράδειγμα οι βάσεις στήριξης των πάνελ.

Κ.Τ.