Η Ελληνική αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και όχι μόνο αυτή, γνωρίζει καλά τον Μάνθο Τζιαμούρτα (στη φωτογραφία δεξιά). Ίσως δεν τον γνωρίζει το ευρύ κοινό αλλά αυτό ουδόλως φαίνεται να τον απασχολεί. Άνθρωπος της σκληρής δουλειάς και των χαμηλών τόνων ο Καρδιτσιώτης επιχειρηματίας, προτιμάει να κάνει Χριστούγεννα στο χωριό του, στην περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας όπου μεγάλωσε, παρά στις Ελβετικές Άλπεις.

Σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο και έμαθε καλά τα μυστικά της τραπεζικής αγοράς ως στέλεχος της Βρετανικής City Bank. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ανέλαβε την διοίκηση των επιχειρήσεων Κοντομηνά και λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε δική του επιχειρηματική πορεία με κύριο αντικείμενο τις επενδύσεις στον Ενεργειακό κλάδο.

Ζει στην Αθήνα παντρεμένος με Βρετανίδα, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του τον περνά στα ...αεροπλάνα καθώς οι δουλειές του απλώνονται παντού και ο ίδιος δεν αφήνει τίποτα στη τύχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr κάποιες εταιρείες του Μάνθου Τζιαμούρτα δραστηριοποιούνται και στη Θεσσαλία, (μονάδα βιομάζας στα Τρίκαλα, φωτοβολταϊκά πάρκα στη Λάρισα και αλλού), αλλά και κάποιες επενδύσεις στην αγροτική οικονομία όπως καλλιέργεια πατάτας στην Καρδίτσα, με τοπικούς εταίρους, η οποία μετά τον πρώτο χρόνο διέκοψε την δραστηριότητά της. 

Μια ενδελεχής μελέτη του πλέγματος των εταιρειών που έχει δημιουργήσει και διοικεί ο Τζιαμούρτας πραγματικά εντυπωσιάζει και την παρουσιάζει η ιστοσελίδα mononews.gr

Στην ουσία στην αγορά, τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον «βασιλιά» των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, γράφει το αθηναϊκό σάιτ, o Mατθαίος Τζιαμούρτας έχει η είχε κατά το παρελθόν στην κατοχή του τις εξής εταιρείες:

Εντός Κύπρου:

 1. Glokenfal Limited
 2. Slenata Limited
 3. MtJ Investments Limited

Εκτός Κύπρου:

 1. Thetis Capital ΑΕΠΕΥ
 2. Davez Power Ενεργειακή ΕΠΕ
 3. Eurostatus Aσφάλειες Α.Ε.
 4. Future S.A. Insurance Brokers

Επιπρόσθετα σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που έχει το mononews.gr στην διάθεση του,  ο κ. Τζιαμούρτας «φέρεται » να έχει στην κατοχή του:

Εταιρεία νο 1

Την εταιρεία BLACK SEE CORPORATION από την Μολδαβία με αριθμό εγγραφής 1011600023062 και ΑΦΜ 1011600023062 και διεύθυνση mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/1, ap.(of.) 9.

Σύμφωνα επίσημα έγγραφα ο Ματθαίος Τζιαμούρτας διατηρεί μετοχικό ποσοστό 56,25% στην εταιρεία αυτή.

Αναφορικά με την εταιρεία Davez Power Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την οποία έχει δηλώσει ο Ματθαίος Τζιαμούρτας, σημειώνεται η συμμετοχή και της συζύγου του, Ντέμπορα Σούζαν Τζιαμούρτα το γένος Ντέιβιντ και Σάρας Ντόμινευ.

Εταιρεία νο 2

O Mατθαίος Τζιαμούρτας επίσης είναι και ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας J8 Management DMCC από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως αποδεικνύεται από την εκτύπωση του εφόρου εταιρειών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (DMCC).

Εάν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί να χρησιμοποιείται κάποιο παρένθετο πρόσωπο βάσει σκοπιμότητας, η εταιρεία J8 Management είναι ουσιαστικά συμφερόντων Τζιαμούρτα.

Εταιρεία νο3

Συμμετέχει και στην εταιρεία Γεωργία Ρεντούμη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ε.Ε. με ποσοστό 1%. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην Γεωργία Τζιαμούρτα – Ρεντούμη.

Την διαχείριση της εταιρείας ασκεί ο Ματθαίος Τζιαμούρτας, όπως προκύπτει και από επίσημο έγγραφο που έχει στην διάθεση του το mononews.gr.

Εταιρεία νο4

Συμμετέχει στην εταιρεία Αιολική Ζάρακα Σπαρτίλα Α.Ε. από την Ελλάδα.

O Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Από ανακοίνωση του μητρώου εταιρειών της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκύπτει ότι ο Ματθαίος Τζιαμούρτας έχει δικαίωμα υπογραφής για συναλλαγές και πράξεις έως €100.000 εκάστη.

Εταιρεία νο5

Συμμετέχει στην εταιρεία Endless Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία από την Ελλάδα.

Από το μητρώο εταιρειών της Ελληνικής Δημοκρατίας από το οποίο προκύπτει ότι ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής.

Στο καταστατικό της εταιρείας αναφέρεται και σχέση ιδρυτών και μετόχων με άλλη Ελληνική εταιρεία με όνομα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Από την ανακοίνωση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας βάσει της οποίας ο Ματθαίος Τζιαμούρτας δεσμεύει την εταιρεία και έχει δικαίωμα συναλλαγών μέχρι του ποσού των €50.000 εκάστη.

Εταιρεία νο6

Συμμετέχει και στην εταιρεία SRP Hellas 1 A.Ε. από την Ελλάδα.

Από το μητρώο εταιρειών της Ελληνικής Δημοκρατίας αποδεικνύεται ότι ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο Ματθαίος Τζιαμούρτας μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Εταιρεία νο7

Η SRP Hellas 1 A.E. με την σειρά της συμμετείχε σε ποσοστό 100% στην Ελληνική εταιρεία Γαία Power Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Όπως προκύπτει από το αρχικό καταστατικό την απόλυτη εξουσία διαχείρισης της εταιρείας Γαία Power Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είχε αρχικά ο Ματθαίος Τζιαμούρτας.

Την 17/7/2019 τα μερίδια που κατείχε η SRP Hellas 1 A.E. μεταβιβάσθηκαν σε άλλη Κυπριακή εταιρεία η οποία ονομάζεται Blaymax Holding Limited, γεγονός το οποίο μνημονεύεται στο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας

Νέος διαχειριστής της Γαία Power εμφανίζεται ένας κύριος Ιωάννης Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος.

Εταιρεία νο8

Αφορά την Blaymax που γίνεται αναφορά στην συνέχεια σε ειδική ενότητα.

Εταιρεία νο9

Συμμετέχει μέσω της Thetis Capital και στην εταιρεία ECO TERRA ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το καταστατικό «Με την από 16-05-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  κατά 257.600,00 (διακόσια πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια) ευρώ με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (25.760) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ η κάθε μία.

Η αύξηση θα γίνει με τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου της εταιρίας «NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ευρώ 240.000,00 (διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ) και την καταβολή σε μετρητά δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων (17.600,οο) Ευρώ

Στην εταιρεία αυτή ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει και από την ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εταιρεία νο 10

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική εταιρεία Βιοενεργειακή Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία επίσης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η απεριόριστη εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία.

Εταιρεία νο11

Συμμετέχει και στην Ελληνική εταιρεία EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 12

Συμμετέχει και στην Ελληνική εταιρεία ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του.

Εταιρεία νο 13

Συμμετέχει και στην Ελληνική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 14

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Στην ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 15

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ- ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 16

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 17

Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την εταιρεία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία επίσης συνδέεται με τον Ματθαίο Τζιαμούρτα.

Εταιρεία νο 18

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 19

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – PV 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 20

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική TZAΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Στην εν λόγω εταιρεία συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Alexander Daνid Dominey.

Ο Αlexander David Dominey συναντάται και σε αριθμό άλλων εταιρειών, οι οποίες εξετάζονται στην σχετική ενότητα στη συνέχεια αναφορικά με τον Dominey.

Εταιρεία νο 21

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 22

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ ΗΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος. Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 23

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Ανώνυμη Εταιρεία – Αιολική Ενέργεια στην οποία είναι Πρόεδρος.

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 24

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 25

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΛΥΚΟΡΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στην οποία είναι και διαχειριστής (Διευθυντής).

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (Σελίδα 21), ο Ματθαίος Τζιαμούρτας έχει την δυνατότητα απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας.

Εταιρεία νο 26

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ – ΖΑΡΑΚΕΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €50.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 27

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Σε ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 28

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΓΛΥΤΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία είναι Πρόεδρος.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την οποία προκύπτει η εξουσία του Ματθαίου Τζιαμούρτα να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του μέχρι του ποσού των €100.000 ανά συναλλαγή.

Εταιρεία νο 29

Συμμετέχει και στην Ελληνική FOREST ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στην οποία είναι διαχειριστής (διευθυντής).

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής από το οποίο προκύπτει η απεριόριστη εξουσία διαχείρισης της εταιρείας από τον Ματθαίο Τζιαμούρτα.

Εταιρεία νο 30

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΕΝΕΡΤΖΙ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στην οποία είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Από το καταστατικό της εταιρείας αυτής προκύπτει ότι η συμμετοχή αυτή υπάρχει μέσω της εταιρείας ECO TERRA που προαναφέρθηκε, η οποία είναι και η μοναδική εταίρος στην ENEΡΤΖΙ ΦΑΡΜ.

Εταιρεία νο 31

Συμμετέχει και στην Ελληνική ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΖΟΥΡΝΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στην οποία είναι Διαχειριστής (διευθυντής).

Η εταιρεία Τζάσπερ PV Zουρνάδια Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας Ενερτζίνιους.

Οι δομές των εταιρειών

H δομή της Blaymax Holding Limited

Η Blaymax Holding Limited είναι Κυπριακή εταιρεία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 357031 και έδρα Ηρεμίας 5, Τσέρι, 2480, Λευκωσία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι €1.000 και τις μετοχές της εταιρείας κατέχει η κυρία Αλεξάνδρα Άσπρη, η οποία είναι nominee shareholder και συναντάται και σε άλλες εταιρείες, όπως σημειώνεται στο παρόν.

Σύμφωνα με τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις η Blaymax διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 100% στην Ελληνική εταιρεία Θεσσαλικές Καλλιέργειες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (σελ. 21 των οικονομικών καταστάσεων 2018).

Η εταιρεία Θεσσαλικές Καλλιέργειες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είναι εγγεγραμμένη στην Ελληνική Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής 142077102000.

Η εταιρεία είχε κεφάλαιο κατά τη σύσταση €100.000 και μοναδικός διαχειριστής (διευθυντής) της εταιρείας είναι ο Ματθαίος Τζιαμούρτας.

Κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την Blaymax, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σε 172.000 Ευρώ.

Την εταιρεία Blaymax Holding Limited την εκπροσωπεί ο Ματθαίος Τζιαμούρτας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο από 4/10/2018 πρακτικό της εταιρείας Θεσσαλικές Καλλιέργειες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ:

«Στην Αθήνα, σήμερα την 4.10.2018 η εταίρος Κυπριακή εταιρία BLAYMAX HOLDING LIMITED, με αριθμ. εγγραφής στον έφορο εταιρειών ΗΕ 357031, εδρεύουσα στην οδό…… στη Λευκωσία της Κύπρου, με Α.Φ.Μ…… Δ.Ο.Υ.:….. όπως νομίμως εκπροσωπείται διά του κ. Ματθαίου Τζιαμούρτα διαχειριστή επενδύσεων, που γεννήθηκε στο Μάρκο Καρδίτσας την 8.2.1964 και κατοικεί στα Καλύβια Αττικής….έχοντος την ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια, δυνάμει του από 21/2/2017 Πληρεξουσίου».

Πέραν όμως της εταιρείας Θεσσαλικές Καλλιέργειες, η Blaymax διατηρεί και συμμετοχές ποσοστού 100% σε αριθμό άλλων εταιρειών, τις οποίες απέκτησε από την εταιρεία SRP 1, επίσης σε κάποιο βαθμό συμφερόντων Τζιαμούρτα.

Η Blaymax κατέχει συμμετοχή 100% στην Ελληνική εταιρεία ΑΡΗΣ POWER MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, εταιρεία με αριθμό εγγραφής 149500601000.

Τις μετοχές αυτές τις απέκτησε από την εταιρεία SRP Hellas 1.

Η Blaymax κατέχει συμμετοχή 100% στην Ελληνική εταιρεία ΑΡΓΟΣ POWER MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, εταιρεία με αριθμό εγγραφής 149502201000.

Τις μετοχές αυτές τις απέκτησε από την εταιρεία SRP Hellas 1.

Η Blaymax κατέχει συμμετοχή 100% στην Ελληνική εταιρεία ΗΡΑ POWER MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, εταιρεία με αριθμό εγγραφής 149505301000.

Τις μετοχές αυτές τις απέκτησε από την εταιρεία SRP Hellas 1.

Η Blaymax κατέχει συμμετοχή 100% στην Ελληνική εταιρεία ΑΡΙΩΝ POWER MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, εταιρεία με αριθμό εγγραφής 148543401000.

Τις μετοχές αυτές τις απέκτησε από την εταιρεία SRP Hellas 1.

Η Blaymax κατέχει συμμετοχή 100% στην Ελληνική εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ POWER MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, εταιρεία με αριθμό εγγραφής 149505801000.

Τις μετοχές αυτές τις απέκτησε από την εταιρεία SRP Hellas 1.

Συνοψίζοντας τα ως άνω:

 • Η Blaymax απέκτησε τις πιο πάνω συμμετοχές από την εταιρεία SRP Hellas 1, στην οποία πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Τζιαμούρτας.
 • Nominee μέτοχος της Blaymax είναι η Αλεξάνδρα Άσπρη, η οποία συναντάται σε αριθμό εταιρειών οι οποίες είναι συμφερόντων Τζιαμούρτα.
 • Λογιστής της Blaymax είναι η F&A Grand Auditing, η οποία είναι λογιστής όλων των εταιρειών συμφερόντων Τζιαμούρτα.
 • Ο Τζιαμούρτας είναι ο μοναδικός διαχειριστής της θυγατρικής εταιρείας της Blaymax Θεσσαλικές Καλλιέργειες.

Και ο κ. Νικολάου συνδέεται άμεσα με τον Ματθαίο Τζιαμούρτα καθότι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Thetis Capital, η οποία ανήκει στον Τζιαμούρτα, όπως ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει.

Σημειώνεται ότι στην δομή της Βlaymax υφίσταται και η εταιρεία Γαία Power Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

H δομή της LIVEGA LIMITED

Η εταιρεία Livega Limited είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ364260.

Η εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.000 Ευρώ το οποίο είναι χωρισμένο σε 1.000 μετοχές τις οποίες κατέχει η Ανθούλα Σταυρούλα, η οποία είναι nominee μέτοχος και συναντάται και σε άλλες εταιρείες συμφερόντων Τζιαμούρτα.

Η εταιρεία Livega Limited σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της, διατηρεί συμμετοχή κατά ποσοστό 100% στην Ελληνική εταιρεία Κόκκινες Μηλιές Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία.

Η εταιρεία Κόκκινες Μηλιές συστάθηκε στην Ελλάδα την 8η Ιουνίου 2017 με αριθμό εγγραφής 142826801000.

O Mατθαίος Τζιαμούρτας είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο που μνημονεύει την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο Ματθαίος Τζιαμούρτας έχει την δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας εώς ποσού €100.000 ανά συναλλαγή.

Η δομή της TEXSOFI LIMITED

H εταιρεία TEXSOFI LIMITED είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής 209273. Διευθυντής της είναι η εταιρεία NIKEA NOMINEES LIMITED.

Μέτοχος της εταιρείας είναι Κύπριος Υπήκοος, ο οποίο κατέχει 1.000 μετοχές της εταιρείας και είναι nominee μέτοχος.

Λογιστής της εταιρείας είναι και πάλι η εταιρεία F&A Grand Auditing, η οποία είναι λογιστής όλων των εταιρειών συμφερόντων Τζιαμούρτα.

Η δομή της Texsofi εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι η ύπαρξη θυγατρικής της εταιρείας στην Ελλάδα με όνομα Νότιος Αγέρας Α.Ε. και ο δεύτερος είναι οι πολύ ιδιαίτερες δανειακές σχέσεις που έχει με μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων και μη εταιρειών.

Αναφορικά με την θυγατρική εταιρεία Νότιος Αγέρας Α.Ε. αυτή έχει συσταθεί στην Ελλάδα την 8η Ιουνίου 2017 και έλαβε αριθμό εγγραφής 142826901000.

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και μοναδικός μέτοχος είναι η εταιρεία TEXSOFI LIMITED.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αναφέρει πως ο Ματθαίος Τζιαμούρτας έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία από μόνος του για κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού των €100.000 εκάστη.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις αυτές, προκύπτει ότι η Texsofi έχει οικονομικές σχέσεις με δύο άλλες εταιρείες.

Αυτές είναι η Volthar Limited και η Helimar Investments Limited.

H μεν Volthar Limited φαίνεται να έχει δανείσει ποσό 917.098 Ευρώ στην Texsofi, η δε Helimar να της οφείλει ποσό 933.592 Ευρώ.

Οι συναλλαγές αυτές φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν το 2015.

Ειδικά όμως για την Volthar, τo ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι αναφέρεται ρητά στις οικονομικές καταστάσεις ως συνδεδεμένη εταιρεία με την Texsofi.

Η εταιρεία Volthar Limited συστάθηκε το έτος 2010 στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ270916.

Μέτοχος της εμφανίζεται Κύπριος Υπήκοος και διευθυντές της 2 πολίτες της Κύπρου.

Σύμφωνα με αυτές η εταιρεία δεν έχει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Aντίθετα, το έτος 2014 η Volthar εμφανίζει έσοδα 1.700.000 ευρώ από πώληση εμπορευμάτων.

Παράλληλα εμφανίζει δάνεια σε συγγενικές εταιρείες που ονομάζονται Valley Investments Corp και Pramati Technologies Limited αλλά και δάνειο από άλλη συγγενική εταιρεία με όνομα S.C. Montana Energy ROM SRL ύψους 1.000.000 Ευρώ.

Ενώ μέχρι το έτος 2014 η εταιρεία συνεργάζεται τραπεζικά με την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, από το 2015 η Volthar λειτουργεί και λογαριασμό στην Τράπεζα ABC Bank στον Μαυρίκιο.

Αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2015.

Στις οικονομικές καταστάσεις αυτές απεικονίζονται δάνεια σε συγγενικές εταιρείες, δηλαδή την Valley Investments Corp, την Pramati Technologies Limited και την Texsofi Limited συνολικού ύψους 1.195.566 Ευρώ καθώς και δάνειο εισπρακτέο από την S.C. Montana Energy Rom SRL, ύψους 1.000.000, αλλά και δάνειο πληρωτέο στην Valley Investments Corp.

Tην ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζουν και οι λογαριασμοί του 2016.

Η Τράπεζα ABC Bank στο Μαυρίκιο είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού συνδέεται τόσο με τον Ματθαίο Τζιαμούρτα, όσο και με τις εταιρείες που υποτίθεται ότι ανήκουν στον ……. όσο και με την εταιρεία Volthar.

Koινός παρονομαστής όλων των εταιρειών που έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα ABC Bank είναι ο Ματθαίος Τζιαμούρτας.

Λογιστής της Texsofi αλλά και της Volthar είναι και πάλι η εταιρεία F&A Grand Auditing, η οποία είναι λογιστής όλων των εταιρειών συμφερόντων Τζιαμούρτα.

Η Texsofi είναι συνδεδεμένη με την Volthar και η Volthar με τις α) Valley Investments Corp, β) Pramati Technologies Limited και γ) S.C. Montana Energy Rom SRL.

Όλες αυτές είναι συνδεδεμένες με τον Ματθαίο Τζιαμούρτα.

Η Pramati Technologies Limited είναι Κυπριακή εταιρεία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 329739.

O υπήκοος Κύπρου με το όνομα …… είναι και πάλι διευθυντής της εταιρείας ενώ τις μετοχές της εταιρείας κατέχει η εταιρεία Alnair Nominees Limited.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις η Pramati διατηρεί μετοχικό ποσοστό 100% σε δύο Ελληνικές εταιρείες που είναι στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι εταιρείες αυτές είναι η Lunar Energy ΙΚΕ και η Chase Capital Mονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 17.1 αναφέρονται ως συνδεδεμένες οι πιο κάτω εταιρείες με τις οποίες η Pramati είχε συναλλαγές:

 1. Τζασπερ Αιολική Ελλάδος Α.Ε.
 2. Τζάσπερ Αιολική Ελλάδος ΑΕ – PV 1 AEE
 3. Τράσπερ Bulgaria JSC
 4. Forest Energy ΕΠΕ

Ως συνδεδεμένη εμφανίζεται και η Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l. καθώς και η Volthar.

Επίσης στους παλαιότερους ισολογισμούς ως συνδεδεμένη εμφανίζεται και η εταιρεία S.C. Montana Energy Rom SRL.

Η δομή υπό την Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l και τις υποκείμενες εταιρείες αυτής εξετάζεται σε αυτοτελή ενότητα.

Η Lunar Energy IΚΕ συστάθηκε στην Ελλάδα το 2012 και έλαβε αριθμό μητρώου 122003607000.

Μέτοχοι της εταιρείας ήταν 2 Έλληνες υπήκοοι καθώς και η εταιρεία Chase Capital Mονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Διαχειριστής της Lunar Energy είναι ο υπήκοος Κύπρου….nominee director από την Κύπρο.

Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών από τους (αναφέρονται τα ονόματα δυο Ελλήνων υπηκόων) …… και Chase Capital M.IKE πραγματοποιήθηκε την 12/3/2014 και μοναδικός μέτοχος κατέστη η Pramati.

Η Chase Capital ΙΚΕ συστάθηκε την 17/7/2012 και έλαβε αριθμό εγγραφής 121779301000.

Μοναδική εταίρος της εταιρείας ήταν η Βιολέττα Μαρασόγλου.

Η Chase Capital επίσης ανήκει στην Pramati.

Η δομή υπό την MONTANA RENEWABLE ENERGY LUXEMBOURG S.à r.l

H εν λόγω εταιρεία Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.L. έχει συσταθεί την 19 Δεκεμβρίου 2008 στο Λουξεμβούργο με αριθμό εγγραφής Β0144659.

Σημειώνεται ότι τόσο ο Ματθαίος Τζιαμούρτας όσο και ο Alexander Dominey είναι διευθυντές στην εταιρεία αυτή.

Όπως προκύπτει, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αυτής ανέρχονται σε €6.334.473,19.

Σημειώνεται ότι το Λουξεμβούργο έχει θέσει σε λειτουργία το μητρώο τελικών δικαιούχων των εταιρειών.

Σύμφωνα με αυτό, ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι τελικός δικαιούχος της εταιρείας αυτής σε ποσοστό 50%.

ΟΙ εταιρείες που μνημονεύονται ως συνδεδεμένες με την εταιρεία αυτή είναι οι ακόλουθες ως προς τα μετοχικά ποσοστά που αναφέρονται:

Α. Montana Energy Rom S.R.L. (100%)

 1. Μontana P.V. Energy S.A. (100%)

Γ. Jasper Bulgaria AD (95%)

Στις οικονομικές καταστάσεις μνημονεύονται επίσης αρκετά δάνεια σε συνδεδεμένες εταιρείες. Αυτά είναι:

Α. Jasper Αιολική Ελλάς Α.Ε. – €430.000

Β. Jasper Αιολική Ελλάς Α.Ε. – €2.800.000

Γ. Jasper Αιολική Ελλάς Α.Ε. – €1.000.000

Δ. Jasper Αιολική Ελλάς Α.Ε. – PV1 Α.Ε. €200.000

 1. Forest Energy – €150.000

ΣΤ. Jasper Bulgaria AD – €358.000

Στις οικονομικές καταστάσεις όμως αναφέρονται και άλλες εταιρείες ως οφειλέτες της εταιρείας αυτής.

Οι οφειλέτες είναι:

Α. GEAF International 2 S.a.r.l. (πλέον ονομάζεται Bregal Luxembourg IV S.a.r.l)

Β. Jasper Bulgaria AD

Γ. Montana Energy Rom S.R.L

Δ. Forest Energy Ltd

Ε. Jasper Aιολική Ελλάς Α.Ε. – PV1 A.E.

ΣΤ. Red 1 S.a.r.l.

Ζ. Red 2 S.a.r.l

Η. Jasper Luxembourg S.a.r.l.

Θ. Jasper Αιολική Ελλάς Α.Ε.

Ι. Montana PV Eνεργειακή Α.Ε.

Η εταιρεία έχει λάβει και ένα δάνειο από την συνδεδεμένη εταιρεία Valley Investments Corp. Ύψους 1.075.000 Ευρώ.

Παράλληλα μνημονεύεται και μια εταιρεία Montana Solar Energy Srl.

Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πληθώρα οικονομικών συναλλαγών με εταιρείες συμφερόντων Τζιαμούρτα.

Επίσης, προκύπτει ότι τουλάχιστον δύο εταιρείες στη Ρουμανία, οι Montana Energy Rom S.R.L και η Montana Solar Energy Srl. δεν έχουν δηλωθεί επίσης.

Το ίδιο ισχύει και για την Ελληνική εταιρεία ΜΟΝΤΑΝΑ PV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ως προς τις εταιρείες αυτές:

Η Ελληνική εταιρεία Μontana PV Ενεργειακή Α.Ε. συστάθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία την 5η Αυγούστου 2010 και έχει αριθμό εγγραφής 125415501000.

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρει την θέση του Ματθαίου Τζιαμούρτα στην εταιρεία επίσης ορίζει ότι ο Ματθαίος Τζιαμούρτας δεσμεύει από μόνος του την εταιρεία για συναλλαγές έως ποσού €100.000 εκάστη.

Η Ρουμάνικη εταιρεία Montana Energy Rom S.R.L είναι εγγεγραμμένη με αριθμό εγγραφής J23/498/2012.

Ο  Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι διαχειριστής της εταιρείας.

Επίσης η εταιρεία αυτή συνδέεται με την Τζάσπερ Αιολική Ελλάδος Α.Ε. αλλά και με την Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l..

Στην έρευνα απεικονίζονται και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία φαίνεται ότι είναι ακίνητα (Active imobiliare) ύψους 6.919.000 Ευρώ ενώ η εταιρεία έχει και μετοχικό κεφάλαιο 3.210.029 Ευρώ.

Η Ρουμάνικη εταιρεία Montana Solar Energy S.R.L είναι εγγεγραμμένη με αριθμό εγγραφής J23/938/2012.

Στην έρευνα απεικονίζονται και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία φαίνεται ότι είναι ακίνητα (Active imobilizate) ύψους 31.567.578 RON το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 6.476.502,92 Ευρώ ενώ η εταιρεία έχει και μετοχικό κεφάλαιο 14.204.300 RON το οποίο ισοδυναμεί περίπου σε 2.914.000 Ευρώ.

Η Βουλγαρική εταιρεία Jasper Bulgaria AD υφίσταται στην τωρινή της μορφή από το 2009.

Το 99% των μετοχών το κατέχει η εταιρεία Montana Renewable Energy Luxembourg και το 1% το κατέχει η κυρία Παναγιώτα Παπαδημητρίου.

Η μεταβίβαση των μετοχών στην Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l., η οποία υπογράφεται από τον Ματθαίο Τζιαμούρτα εκ μέρους της τελευταίας.

Τα εταιρικά έγγραφα της Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l που κατατέθηκαν στο μητρώο εταιρειών της Βουλγαρίας επισυνάπτονται ως Τεκμήριο 124.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Jasper Bulgaria AD με την οποία η διοίκηση της εταιρείας ανατίθεται στον Ματθαίο Τζιαμούρτα και στον Σπυρίδων Παπαδημητρίου

Η Ρουμάνικη εταιρεία Montana Verde Grup SRL είναι εγγεγραμμένη με αριθμό εγγραφής J23/2644/2013.

Ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι διαχειριστής της εταιρείας. Επίσης η εταιρεία αυτή συνδέεται με την Τζάσπερ Αιολική Ελλάδος Α.Ε. αλλά και με την Montana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l..

Στην έρευνα απεικονίζονται και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία φαίνεται ότι είναι ακίνητα (Active imobiliare) ύψους 30.314.414 RON η οποία ισοδυναμεί περίπου σε 6.221.475,16 Ευρώ.

Η εταιρεία αυτή έχει μέτοχο την Μontana Renewable Energy Luxembourg S.a.r.l.

Η δομή υπό την JASPER LUXEMBOURG S.à r.l

H εταιρεία Jasper Luxembourg S.a.r.l έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο με αριθμό εγγραφής Β144800.

Σύμφωνα με την βεβαίωση του μητρώου τελικών πραγματικών δικαιούχων του Λουξεμβούργου, ο Ματθαίος Τζιαμούρτας είναι πραγματικός τελικός δικαιούχος της εταιρείας κατά ποσοστό 50%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία αυτή έχει κεφάλαιο €34.716.863,77.

Η Jasper Luxembourg S.a.r.l. είναι κατά 100% μητρική εταιρεία της εταιρείας Jasper Αιολική A.E.

Ο κ. Τζιαμούρτας αλλά και ο Αlexander Dominey συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η Κυπριακή εταιρεία Aquilad Limited διατηρεί 500 μετοχές τάξης Α και 168 μετοχές τάξης Β της εταιρείας στην Κυπριακή εταιρεία Aquilad Limited.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr