Σημαντική είναι η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η φιλόδοξη πολιτική σε συνδυασμό με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ έχουν συμβάλει στην άνοδο των ΑΠΕ, που αντιπροσωπεύουν το 17% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη (Eurostat), με στόχο το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 20% έως το 2020. Παράλληλα, το γεγονός αυτό έχει συνεισφέρει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από πετρελαιοειδή στο 72,6% (2016).

Στην έκθεση επισημαίνεται, επίσης, ότι «πλέον σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, οι ΑΠΕ είναι βιώσιμες ακόμα και χωρίς κρατικές επιδοτήσεις», καθώς το κόστος των υποδομών αιολικής και ηλιακής ενέργειας έχει μειωθεί σημαντικά (περίπου 70% από το 2010). Μία από τις προκλήσεις για τις ΑΠΕ, όπως επισημαίνεται, είναι η ανάπτυξή τους στον τομέα της γεωργίας όπου ο ανταγωνισμός για τη διαθέσιμη καλλιεργήσιμη γη αυξάνεται, πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας στον αγροτικό τομέα ανήλθε το 2016 σε 31.300 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, έχοντας μεν σημειώσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, αλλά με μικρό μερίδιο (11%) σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια και τα πετρελαιοειδή.

Αντώνης Ανδρονικάκης Ύπαιθρος Χώρα