Μια ακόμα μικρή μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ετοιμάζεται στην περιοχή των Τρικάλων.

Πρόκειται για επένδυση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο, ισχύος 499KWe, στη θέση «Ματσαγγάνα», της κοινότητας Μεγάρχης, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φαλώρειας του Δήμου Τρικάλων.

Ιδιοκτήτης είναι η νεοσύστατη “Βιοαέριο Συμμετοχών ΙΚΕ”.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr