Σταμάτησαν απότομα οι ειδήσεις για την επένδυση του ομίλου Καράτζη στη Θεσσαλία η οποία αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, ισχύος 660 MW.

Η μέλετη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν στη χώρα μας, είχε εισαχθεί για έγκριση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στο τέλος Αυγούστου.

Παρόλα αυτά, όταν έφτασε η σειρά του θέματος για να συζητηθεί, ο πρόεδρος του Σώματος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται.

Τι συνέβη δεν μάθαμε, ούτε πότε πρόκειται να επανέλθει για έγκριση.

Ο σταθμός σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, προβλέπεται να εγκατασταθεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χάλκης, της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Η άδεια είναι διάρκειας 35 ετών και αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό πρότζεκτ θα υπερβεί τα 350 εκ. ευρώ με σημαντικό αριθμό απασχολουμένων, ενώ η έναρξη λειτουργίας προβλέπεται το 2024.

Σημειώνεται ότι βάσει του προγραμματισμού, σε περίπτωση ανάγκης διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του εργοστασίου της Χάλκης για τουλάχιστον πέντε ημέρες σε πλήρες φορτίο, μέσω της χρήσης εναλλακτικού καυσίμου ή αποθέματος αερίου. 

Επίσης, προβλέπεται ότι ο κάτοχος της άδειας θα διασφαλίσει μέγιστο βαθμό απόδοσης 63,5% (στην ονομαστική ισχύ) και μέσο βαθμό απόδοσης 60,00% για τον σταθμό. Το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας, πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο του 40% του πλήρους φορτίου (της μικτής ισχύος 660 MW), με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών (εκπομπές NOx, CO).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας προβλέπονται άλλες τρεις επενδύσεις παρόμοιου μεγέθους από τους ομίλους Μυτιληναίου, Κοπελούζου και Τέρνα.

Εν αναμονή λοιπόν.

Κ.Τ. thessaliaeconomy.gr