Σε απίστευτα ύψη έφτασαν οι οφειλές προς την ΔΕΗ του ΤΟΕΒ στο Μάτι Τυρνάβου. Πρόκειται για μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανείσπρακτων οφειλών που φανερώνουν την λανθασμένη πολιτική της ΔΕΗ η οποία οδήγησε την επιχείρηση σε εκτροχιασμό.

Το χρέος του εν λόγω φορέα που διαχειρίζεται τη χρήση του νερού για τις καλλιέργειες της περιοχής του, τετραπλασιάστηκε την τελευταία πενταετία φτάνοντας σήμερα στα 2.037.105 ευρώ από τις 495.000 ευρώ το 2013 παρά τις διευκολύνσεις πληρωμής.

Αυτά τα παραδέχεται η ίδια η ΔΕΗ η οποία σε σχετική ανακοίνωση λέει τα εξής:

“Ενώ οι Υπηρεσίες της ΔΕΗ προβαίνουν επανειλημμένα σε διακανονισμούς κάθε χρόνο, από το 2013 έως και το 2017, το ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ δεν τους τηρεί. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής και παρά την ευαισθησία και την ελαστικότητα της ΔΕΗ, που προσέφερε συνεχώς ευκαιρίες στο ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για τη διευθέτηση του ζητήματος, ήταν η οφειλή του προς την Επιχείρηση να εκτιναχτεί σε 2.037.105 ευρώ το 2018 από 495.000 ευρώ το 2013.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια στάση μη φερέγγυα. Κατά συνέπεια, η ΔΕΗ δεν μπορεί να
βασιστεί σε νέες προτάσεις και μάλιστα αόριστες. Πρόθεση της Επιχείρησης είναι να
συμφωνηθεί ένας αξιόπιστος διακανονισμός, με πληρωμή σημαντικής προκαταβολής.
Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ έχει ήδη απευθύνει ανάλογες προτάσεις προς το ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ.”

Ζ.Η.