Έως τα τέλη Μαΐου, θα θέσει το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, στόχος των οποίων θα είναι η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Αυτό ανακοινώθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ίδρυση Ενεργειακών Συνεταιρισμών - Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα», που διοργάνωσαν στα Χανιά, το Σάββατο 29 Απριλίου, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδος και η Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, το σχέδιο νόμου αποτελεί πολιτική επιλογή με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Με τις νέες ρυθμίσεις θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά χώρος για τη συμμετοχή συμπράξεων μικρής κλίμακας στην ενεργειακή μετάβαση, μέσω ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας.