Την μεταφορά των δραστηριοτήτων του παγωτού στη νέα εταιρεία Froneri φαίνεται πως πληρώνει η Nestle Ελλάς, η οποία παρά το γεγονός ότι είχε αύξηση στον κύκλο των εργασιών της, παρουσίασε συνολικές ζημιές 87,7 εκατ. για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε το 2016 σε 372,8 εκατ. ευρώ έναντι 365,42 εκατ. ευρώ το 2015. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 89,03 εκατ. ευρώ έναντι 7,59 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 52,28 εκατ. ευρώ έναντι 34,69 εκατ. ευρώ το 2015.

Η θετική επίδοση του 2016 αποδίδεται από την  εταιρεία  στην αύξηση συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως τα μαγειρικά και η σοκολάτα, που επιβεβαίωσαν την τάση των τελευταίων ετών για μαγείρεμα στο σπίτι. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αυξημένη κίνηση στην κατηγορία του καφέ κατά το τέλος του έτους, λόγω της επιβολής του υψηλού φόρου κατανάλωσης στον καφέ από 1/1/2017. Με άλλα λόγια, ιδιώτες και επιχειρήσεις προχώρησαν σε «στοκάρισμα» καφέ. Η επιβολή του ΕΦΚ, ωστόσο, από τις αρχές του τρέχοντος έτους είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής και κατά συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης. Μάλιστα, το ισχυρό προωθητικό πλάνο και το πρόγραμμα προσφορών που εφαρμόζει η εταιρεία δεν φαίνεται να έχουν ανακόψει ικανοποιητικά την πτώση της κατανάλωσης.

Σημαντικό γεγονός κατά τη χρήση του 2016 ήταν η μεταφορά της δραστηριότητας του παγωτού στη νέα εταιρεία Froneri. Η μεταφορά επηρέασε σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του 2016, καθώς σε αυτές περιλαμβάνεται η διαγραφή της υπεραξίας για τη δραστηριότητα του παγωτού από το 2006 έως το 2011, όταν η δραστηριότητα συγχωνεύθηκε με την Nestlé Ελλάς. Έτσι, οι συνολικές ζημίες των προηγούμενων περιόδων για τη δραστηριότητα του παγωτού ανέρχονται στα 87,7 εκ. Ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την επίδραση στα αποτελέσματα από τη διακοπτόμενη δραστηριότητα, η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση προαναγγέλλει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων της με απώτερο σκοπό την μακροχρόνια κερδοφορία. Λόγω της διακοπτόμενης δραστηριότητας η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους  38,30 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευτεί ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα αποφασίσουν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε η καθαρή θέση της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσό το οποίο θα είναι μεγαλύτερο του ½ του μετοχικού κεφαλαίου και να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 και 48 το κωδ. Ν. 2190/1920».

Αναφερόμενη στο τρέχον έτος η εταιρεία προβλέπει ότι είναι μια απαιτητική χρονιά για την ελληνική οικονομία, «καθώς οι διαρκείς ανακατατάξεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργούν ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, που δυσχεραίνεται επιπλέον για τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω της υψηλής και νέας φορολόγησης, αλλά και από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά». Και συνεχίζει η Nestle Ελλάς: «Στα πλαίσια των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε και στην Ελλάδα τον σκοπό μας 'ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιές μέλλον' εντοπίζοντας οικονομίες κλίμακας προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας στην καλύτερη δυνατή τιμή, εκπληρώνοντας την εταιρική υπόσχεση για Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή».

Deal