Ο όμιλος “Ελληνικα Γαλακτοκομεία” προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, ενώ για το τρέχον έτος σχεδιάζει να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό αναφέρει σε εκτενές αφιέρωμα στην Θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία, των αδερφών Σαράντη, η Καθημερινή της Κυριακής.

Αξίζει να σημειωθεί, γράφει η εφημερίδα, ότι την περίοδο 2005 - 2014 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 212 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία έχει επενδύσει συνολικά 75 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στον Ιούλιο, μάλιστα, ο όμιλος προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου κατά 3,29 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σχεδιάζει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και των θυγατρικών του σε Ρουμανία και Βουλγαρία, με στόχο τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος για την περίοδο 2018 - 2022.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και συμφωνία με τις τράπεζες για τη σύναψη ομολογιακού δανείου μέσω του οποίου θα καταστεί μακροπρόθεσμο σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του ομίλου. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις επενδύσεις για τις αγορές εκτός Ελλάδος, είτε αυτές αφορούν τις παραγωγικές μονάδες σε Ρουμανία και Βουλγαρία είτε τις εξαγωγές που γίνονται από την Ελλάδα. Κι΄ αυτό διότι περίπου το 50% των πωλήσεων του ομίλου προέρχεται πλέον από το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις δέκα χρόνια πριν οι πωλήσεις στο εξωτερικό αντιστοιχούσαν στο μισό ποσοστό, σε 23% του συνολικού τζίρου του ομίλου.

Στους στόχους της επιχείρησης ήδη από φέτος περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ιταλία και στη Γερμανία μέσω εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών. Η ενίσχυση των εξαγωγών του ομίλου οφείλεται βεβαίως και στο γεγονός ότι δύο από τα βασικά προϊόντα του το τυρί φέτα και το γιαούρτι παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση από τους καταναλωτές εκτός Ελλάδος τα τελευταία χρόνια αμφότερα.

 Μάλιστα συγκαταλέγονται μεταξύ των 18 δυναμικών προϊόντων όπως τα χαρακτήρισε σε πρόσφατη Μελέτη της για τις εξαγωγές η διεύθυνση οικονομικής ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.