Μπήκε ο Οκτώβριος και παντού στην Ελλάδα ετοιµάζονται να ανοίξουν τα καζάνια µε τα τσίπουρα και τις τσικουδιές... Αλλά για να συµβεί αυτό, χρειάζεται πλέον και η άδεια του κράτους (ή µάλλον του τελωνείου).

Ποιο είναι το πρόβληµα; Το καζάνι... βράζει, αλλά η νοµοθεσία άλλαξε και οι παραγωγοί µέχρι και την τελευταία στιγµή (Οκτώβρη µήνα) περιµένουν µια εγκύκλιο που λείπει, αλλά πρέπει, λένε, να τη βγάλει η ΑΑ∆Ε.

Ηταν να µην µπει ο φόρος στο καζάνι, τώρα µέχρι και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο λέει ότι είναι παράνοµο να είναι µειωµένος στην Ελλάδα.

Αντε, στην υγειά µας, όσο είναι ακόµα φτηνό... 

Κ. Πλ.