Ασμένως δεκτή από τη ΓΕΝΟΠ έγινε η πρόταση της διοίκησης της ΔΕΗ για τα κίνητρα αποχώρησης των εργαζομένων που έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και εργάζονται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στις θυγατρικές Λιγνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης.

Η πρόταση προβλέπει πως, εκτός της κανονικής αποζημίωσης των 15.000 ευρώ, θα λάβουν επιπλέον 20.000 ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης.

Η προηγούμενη διοίκηση είχε προτείνει να δοθούν ως κίνητρο 10.000 ευρώ. Είτε έκτοτε η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ βελτιώθηκε σημαντικά, επιτρέποντας τον διπλασιασμό του ποσού, είτε η διοίκηση έκρινε ότι αξίζει να δώσει ακόμη και τα διπλάσια προκειμένου να απαλλαγεί από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

Χ.Ψ.