Όχι και τόσο εύκολη, όσο παλιότερα, η αντιγραφή φακέλλων πελατών στις τράπεζες.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, επειδή η διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου σέβεται ιδιαίτερα τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών και έχει µεγάλο άγχος µη διαρρεύσουν τα στοιχεία των δανειακών φακέλων σε ανθρώπους που θα τα εκµεταλλευτούν πολιτικά και οικονοµικά, εισήγαγαν ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. 

Μέτρα που έχουν θωρακίσει τα κεντρικά γραφεία στην οδό Αµερικής σε βαθµό που θυµίζουν κτίριο µυστικών υπηρεσιών ή απόρρητων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Καταρχάς στο κτίριο υπάρχει συσκευή που µπλοκάρει τη λειτουργία της εφαρµογής WhatsApp στα κινητά. Η χρήση είναι αδύνατη µέσα στο κτίριο, ενώ αν το τηλέφωνο των στελεχών πληρώνεται από την τράπεζα, υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τις επικοινωνίες. 

Επιπλέον το σύστηµα της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει audit trail. Αυτό σηµαίνει πως αν ένα κατάστηµα ελέγξει τα δάνεια µιας επιχείρησης ή προσώπου που είναι στην αρµοδιότητά του, ενεργοποιείται ένα alert που ενηµερώνει τη διοίκηση. Ταυτόχρονα όλα τα φωτοτυπικά αφήνουν στα φωτοαντίγραφα που βγάζουν οι υπάλληλοι κάποιο είδος υδατογραφήµατος, µια αφανή σφραγίδα από την οποία η τράπεζα µπορεί να πληροφορηθεί από ποιο µηχάνηµα προήλθε το συγκεκριµένο φωτοαντίγραφο.

 Εχουν καταγεγραµµένα τον όροφο όπου είναι εγκατεστηµένο το µηχάνηµα, όπως και το προσωπικό που έχει χρεωθεί τη χρήση του. Ολα αυτά βεβαίως ίσως να µην τα γνωρίζουν οι υπάλληλοι, αλλά τα γνωρίζουν όσοι ασχολούνται µε το αντικείµενο. Για αυτό ακριβώς συνιστούν τα φωτοαντίγραφα προτού δηµοσιευτούν να φω- τογραφίζονται ώστε να µη φαίνεται το υδατογράφηµα και αποκαλύπτεται η πηγή προέλευσης. 

Με όλα αυτά, πάντως, η διοίκηση πρέπει να κοιµάται ήσυχη ότι δεν θα κακοπέσουν οι φά- κελοι των πελατών. Εκτός και αν…

Αλέξανδρος Κασιμάτης (Πρώτο Θέμα)