Τρόπους να «χαλαρώσει» τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς αναζητεί η φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ εξετάζει την προοδευτική αποδέσμευση των κατασχεμένων λογαριασμών από τον Ιανουάριο του 2019 σε συνεργασία με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες θα έχουν εντάξει τα χρέη τους σε ρύθμιση. Σήμερα, η εφορία δεσμεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακόμα και αν ο οφειλέτης έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ο οφειλέτης τεράστια προβλήματα ρευστότητα παρά το γεγονός ότι είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται θα προβλέπεται η μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους αν είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί για την εξόφληση των οφειλών τους.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ποσό οφειλής που θα εξοφλεί ο φορολογούμενος βάσει της ρύθμισης θα αποδεσμεύεται από τον λογαριασμό του πολλαπλάσιο ποσό.

Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε...

ΔΗΚ