∆εύτερο σπίτι του έχει κάνει την Αθήνα ο Ιταλός γενικός διευθυντής της ΖενίΘ, Φεντερίκο Ρέγκολα, γνωστός στα μέρη μας από την ΕΠΑ Θεσσαλίας, θέλοντας να πετύχει το στοίχηµα του πανελλαδικού παρόχου φυσικού αερίου. 

Το στέλεχος της ιταλικής Εni, από τους µεγαλύτερους ενεργειακούς παίκτες στην Ευρώπη, όχι µόνο συµµετέχει σε όλα τα ενεργειακά φόρουµ, αλλά σαρώνει κυριολεκτικά εµπορικά κέντρα και χώρους µαζικής προσέλευσης κοινού για να επικοινωνήσει τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας.

 Η ΖενίΘ, η οποία µέχρι πέρυσι ήταν αυστηρά προσηλωµένη στις αγορές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας και µάλιστα µε πολύ µεγάλη διείσδυση, πλέον (µετά την απελευθέρωση της αγοράς) έχει ρίξει όλο το βάρος στο προπύργιο της Φυσικό Αέριο Αττικής, που είναι η Αθήνα. Η εταιρεία ήταν πρόσφατα ο µέγας χορηγός µεγάλης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στα βόρεια προάστια, ενώ έχει ήδη τοποθετηθεί µε σηµείο προβολής και πώλησης σε µεγάλο mall της Αττικής. 

Μ. Τζ.