Στις 24 Δεκεμβρίου προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) τον διαγωνισμό, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση κεντρικών συστημάτων ασφάλειας (με όλο τον απαιτούμενο δικτυακό εξοπλισμό διασύνδεσης -switches κ.λπ.) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, έργο που σέρνεται από το 2011, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του δημοσίου. Η θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της χώρας από κυβερνοεπιθέσεις αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς η χώρα μας βρίσκεται αρκετά πίσω, ακόμα και σε επίπεδο εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να βγουν και άλλα σημαντικά έργα ασφάλειας τεχνολογικών συστημάτων, όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς που θεωρούνται «υψηλής ευαισθησίας», με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Χαμ.