Ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοίκηση του ΣΕΒ και προσωπικά στον νέο πρόεδρο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο δίνει η Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, φορέας που συστήθηκε το 2017 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για να αναδείξει τον ρόλο και τη σημασία της μεταποιητικής βιομηχανίας. Σε αυτόν συμμετέχουν μάλιστα και κάποιες θεσσαλικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση ερμηνεύτηκε τότε ως αμφισβήτηση στη διοίκηση του Θεόδωρου Φέσσα και στον τρόπο που αντιμετώπισε τον τομέα της μεταποίησης, ενώ προκάλεσε ρωγμές στο εσωτερικό του συνδέσμου. Η «Ελληνική Παραγωγή» στην ανακοίνωσή της εκφράζει τα θερμά συγχαρητήριά της στον κ. Παπαλεξόπουλο για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του συνδέσμου, αλλά και για την ομιλία του στη γενική συνέλευση, στην οποία –όπως αναφέρει χαρακτηριστικά– έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της βιομηχανίας. Εκφράζει, επίσης, ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε ότι για την κυβέρνηση ο στόχος ενίσχυσης της βιομηχανίας, ώστε να αυξήσει το μερίδιο συμμετοχής της στο 12% του ΑΕΠ, αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr