Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα δεν προσελκύει ακόμη επενδυτές, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Neue Zürchner Zeitung. Ο πρώτος είναι ότι η Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου δεν τόλμησε να αντλήσει κεφάλαια από την αγορά. Ο δεύτερος λόγος αφορά την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, καθώς το υψηλό απόθεμα των κόκκινων δανείων εμποδίζει τις τράπεζες να τροφοδοτήσουν την οικονομία με νέα δάνεια και συνιστούν παράγοντα κινδύνου για δυνητικούς επενδυτές.

Οπως αναφέρει, η απόδοση του 10τούς ομολόγου είναι η υψηλότερη στην Ευρωζώνη, ενώ πιο ανησυχητική είναι η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου στα 5ετή ελληνικά ομόλογα. Αν και η έξοδος στις αγορές δεν είναι αναγκαία, ωστόσο, εάν η Ελλάδα παραμείνει για καιρό εκτός αγορών, τότε θα ελαχιστοποιηθεί η ευκαιρία ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών, τονίζει.

Εκτός αυτού, η αποχή από τις αγορές έχει αρνητικές συνέπειες στις τράπεζες και σε επιχειρήσεις που προσπαθούν να αντλήσουν φτηνή χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

Σαφέστερα δεν γίνεται.

Δ.Κ.Τ.