«Η χορήγηση δανείων στη χώρα γίνεται πλέον µε απόλυτα ορθολογικό τρόπο. Τα τηλέφωνα και οι χάρες σε γνωστούς και φίλους είναι παρελθόν. Αν κάποιος διαθέτει ένα καλό επενδυτικό σχέδιο και ικανοποιητικές ταµειακές ροές, τότε θα λάβει και τη χρηµατοδότηση που ζητάει».

Αυτά έλεγε ο πρόεδρος της Πειραιώς και πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Γιώργος Χατζηνικολάου, αποκαλύπτοντας µάλιστα πως το τελευταίο εξάµηνο οι τράπεζες βλέπουν αύξηση στη ζήτηση δανείων. «Το πρόβληµα των τραπεζών δεν ήταν ότι δεν είχαν να χορηγήσουν δάνεια, αλλά ότι δεν υπήρχε ζήτηση. Εξάλλου πρώτα αποφασίζεις να επενδύσεις και µετά ψάχνεις για χρηµατοδότηση.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπήρχε για πολλούς λόγους η διάθεση για νέες επενδύσεις και ρίσκο», σηµείωνε ο κ. Χατζηνικολάου. 

Στ. Μορ.