Επαναβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για τον Αλατά οι επενδυτές. Η εταιρεία United Five Development (Hellas) SA διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της για την επένδυση στη νησίδα Αλατάς, απέναντι από τη Μηλίνα, και σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο Ιωάννης Πέτσας, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει δυναμικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης, με σεβασμό στις παραμέτρους της πρόσφατης απόφασης καθορισμού του χωροταξικού πλαισίου.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι, παρόλο που η νησίδα Αλατάς δεν υπάγεται σε κανένα θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας, θα υπάρξει επανασχεδιασμός της προτεινόμενης επένδυσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη φέρουσα ικανότητα της νησίδας και να διασφαλίζει χαρακτήρα ήπιας τουριστικής αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ενόψει των πρόσφατων θετικών εξελίξεων σε σχέση με το καθορισμό του χωροταξικού πλαισίου της νησίδας Αλατάς όπως αυτό επικυρώθηκε με την έγκριση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας και την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ59Δ’/25.02.2019, η εταιρεία United Five Development (Hellas) SA συγχαίρει τον οραματιστή Δήμαρχο Κον. Νικόλαο Φορτούνα και τον Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως είναι γνωστό η εταιρεία μας είχε συμβληθεί από το έτος 1998 με την πρώην Κοινότητα Τρικερίου με μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης με σκοπό την αξιοποίηση της νησίδας Αλατάς και προς τούτο εξασφάλισε μετά από χρονοβόρες διαδικασίες και επίπονες προσπάθειες την έκδοση περιβαλλοντικών όρων με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ την 16/7/2006, η οποία ακολούθως εφεσιβλήθει στο Συμβούλιο Επικρατείας με αποτέλεσμα την ακύρωση της περί το 2014.

Η United Five Development (Hellas) SA παρά τις ταλαιπωρίες στις οποίες έχει υποβληθεί και αντιξοότητες που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, εντούτοις διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της και προχωρεί δυναμικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης, με σεβασμό στις παραμέτρους της πρόσφατης απόφασης καθορισμού του χωροταξικού πλαισίου.

Παρόλο που η νησίδα Αλατάς δεν υπάγεται σε κανένα θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας, ο επανασχεδιασμός της προτεινόμενης επένδυσης θα ανταποκρίνεται στη φέρουσα ικανότητα της νησίδας και θα διασφαλίζει χαρακτήρα ήπιας τουριστικής αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποφέρει έσοδα στον Δήμο, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα συνδράμει γενικότερα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στη συνεργασία των σχετικών τεχνοκρατικών υπηρεσιών και στήριξη των κοινωνικών φορέων ώστε να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία το συντομότερο δυνατό τους στόχους που έχουμε θέσει.