Τα νέα δεδομένα που φέρνει στη χώρα, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού, δημιουργούν και νέες, σύγχρονες ανάγκες σε υποδομές, όπως το τραμ, που ήδη δρομολογείται στο Ηράκλειο Κρήτης και επεκτείνεται στον Πειραιά.

Στη Θεσσαλονίκη οι μελέτες χάραξης προχώρησαν αρκετά, ενώ και ο Βόλος διαθέτει χάραξη και το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος είναι κοντά, προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός δικτύου tram-train.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Βήματος, στο τραπέζι της συζήτησης έχει έρθει το τελευταίο διάστημα η δημιουργία δικτύου τραμ σε αρκετές πόλεις . Για τη Θεσσαλονίκη, οι μελέτες για τη χάραξη είναι πολύ πιο προχωρημένες. Μάλιστα, το Master Plan 2020 προέβλεπε 1 ή 2 γραμμές που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το μετρό, σε πυκνοδομημένες συνοικίες που δεν θα καλύπτονται πλήρως από το μετρό. Απαιτούνταν όμως και σε αυτή την περίπτωση ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας.

Ο Βόλος, από την άλλη πλευρά, διαθέτει ήδη χάραξη και η εγγύτητα με τον σιδηρόδρομο προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός δικτύου tram-train.

Ένα σύστημα που λειτουργεί διεθνώς και «κουμπώνει» το αστικό δίκτυο του τραμ με τον υπεραστικό σιδηρόδρομο. Επιλογή η οποία, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, θα μπορούσε να κάνει το έργο πολύ πιο ελκυστικό εμπορικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τριπλάσια χωρητικότητα στο μέσο. Βάσει της διεθνούς εμπειρίας εξάλλου έχει αποδειχθεί ότι το τραμ είναι το μόνο αστικό ΜΜΜ που έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική απομάκρυνση των ΙΧ από τις περιοχές διέλευσής του.

Εφ. Μαγνησία