Με άνοδο τζίρου και κερδοφορίας έκλεισε το 2019 για την Τετρα Πακ Ελλάς σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον τζίρο της εταιρείας: Ο τομέας της πώλησης χαρτιού συσκευασίας και ανταλλακτικών, που αποτελεί το 76,62 % του κύκλου εργασιών (€ 39,38 εκ.) παρουσίασε μικρή μείωση 0,20 %.

Ο τομέας της πώλησης εμφιαλωτικών μηχανών και των μηχανημάτων επισυσκευασίας αυτών, όπως καπακιέρες πακεταριστικά, μηχανές συσσώρευσης πακέτων και περιτυλίγματος κτλ., παρουσίασε αύξηση κατά 22%, φτάνοντας στα 1,77 € εκατ., με την αύξηση αυτή να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην θεσσαλική Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. και δευτερευόντως την ΕΑΣΑ ΡΕΑ Αργολίδος.

Ο τομέας της πώλησης εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων, όπως συγκροτήματα θερμικής επεξεργασίας, μονάδες ανάμιξης, συγκροτήματα διήθησης, ομογενοποιητές, διαχωριστήρες, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας παγωτού, μονάδες καθαρισμού, παρουσίασε αύξηση 3,21% φτάνοντας στα 5,97 € εκατ. ευρώ .

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πελάτη Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει πως το 2020 η εταιρεία θα έχει την ίδια πορεία με το 2019 χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στον κύκλο εργασιών της.

FnB