Μειωμένα εμφανίστηκαν τα κέρδη της Βολιώτικης Μύλοι Λούλη το 2018, παρά τη μικρή άνοδο των πωλήσεων. Ανά τομέα δραστηριότητας, μειώθηκαν οι πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων, ενώ οι πωλήσεις κατ' όγκο βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν, οδηγώντας σε ανάπτυξη και την κατηγορία των επαγγελματικών προϊόντων. Άνοδο κατέγραψαν και οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. 

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία αναφέρουν τα εξής: 

Πωλήσεις 2017: 95,98 εκ. ευρώ, 2018: 98,73 ευρώ, μεταβολή: +2,9% 

EBITDA 2017: 10,49,  2018: 9,29, μεταβολή: -11,3% 

Καθαρό αποτέλεσμα 2017: 2,77,  2018: 0,45, μεταβολή: -83,8%

Στόχος της Μύλοι Λούλη είναι η ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, τόσο μέσω εξαγωγών όσο και επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία θα δώσει έμφαση στις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια, όπου επέστρεψε μέσω της παραγωγικής μονάδας στη Βουλγαρία, που εξαγόρασε τον Ιούνιο του 2018. 

Σκοπός είναι να εξυπηρετήσει τις αγορές της Βουλγαρίας και Ρουμανίας και να αποτελέσει την ηγέτιδα δύναμη του κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, στις προτεραιότητες της Μύλοι Λούλη για το 2019 είναι, μεταξύ άλλων, η διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα, μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και οι προϊοντικές καινοτομίες.

Fnb