Εντύπωση προκαλεί το μέγεθος της φοροδιαφυγής από μια μόνο εταιρεία στη Θεσσαλία, το ύψος της οποίας φτάνει τα 14 εκ. ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ κάνει λόγο για μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2016 – 2019, η οποία εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 730 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

Δεν κατέστη γνωστός ούτε ο νομός της Θεσσαλίας στον οποίο εδρεύει η παραπάνω επιχείρηση στην οποία έλαβε χώρα ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι φοροδιαφυγής στην περιοχή μας.

Πέρα από τα αγροτικά προϊόντα, πανελλαδικά, η λίστα μεγάλων φοροφυγάδων της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει εταιρείες κατασκευαστικών έργων, κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και catering. Oλες οι επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα δίχτυα της εφορίας εµπλέκονται σε υποθέσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων των οποίων η συνολική αξία φθάνει στα 430 εκατ. ευρώ.

Μόνο µία επιχείρηση στην Αθήνα εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 89 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2019, ενώ άλλη εταιρεία έλαβε εικονικά τιµολόγια 56,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΑ∆Ε είναι µε τα νέα ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου να µπει ένα τέλος στην έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων και ουσιαστικά να «τελειώσει» τη δραστηριότητα «επιχειρήσεων» που πλουτίζουν µέσω της φοροδιαφυγής.

Οι σηµαντικότερες υποθέσεις:

• Προσωπική εταιρεία µε αντικείµενο δραστηριότητας το εµπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 2.200 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 260 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

• Ανώνυµη εταιρεία µε αντικείµενο εργασιών το εµπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 56,5 εκατ. ευρώ.

• Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε αντικείµενο κατασκευαστικές εργασίες στον κεντρικό τοµέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019, εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 44 εκατ. ευρώ.

• ΕΠΕ παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών στον βόρειο τοµέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 20152017, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9,9 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 2.500 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 14,3 εκατ. ευρώ και να έχει λάβει 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

• Εταιρεία µε αντικείµενο κατασκευαστικές εργασίες στον βόρειο τοµέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019, εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29 εκατ. ευρώ.

• Ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο κατασκευαστικές εργασίες στην Αχαΐα, κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 150 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11 εκατ. ευρώ.

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ µε αντικείµενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευµάτων στον νότιο τοµέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12,5 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών στον κεντρικό τοµέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ και έλαβε 300 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3,1 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίσθηκε να έχει εκδώσει 1.100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ και να έχει λάβει 350 εικονικά φορολογικά στοιχεία αντίστοιχης συνολικής αξίας.

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ µε αντικείµενο δραστηριότητας το εµπόριο αγροτικών προϊόντων στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2016-2019, εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 730 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

• Επιχείρηση µε αντικείµενο το εµπόριο Η/Υ στον δυτικό τοµέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016, έλαβε 115 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 13,3 εκατ. ευρώ.

• Ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο δραστηριότητας το εµπόριο κινητής τηλεφωνίας στον Πειραιά, κατά τη χρήση 2016, έλαβε 450 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr