• Πρώτα έργα κυβερνοασφάλειας

    Στις 24 Δεκεμβρίου προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) τον διαγωνισμό, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση...