Στην εποχή του ηλεκτρονικού λογαριασμού, e-bill, μπαίνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λάρισας με το σύστημα που εγκατέστησε πρόσφατα στη διαδικτυακή σελίδα της deyal.gr και μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν πλέον να διατηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των λογαριασμών τους, να ειδοποιούνται για την έκδοση του επόμενου, αλλά και να κάνουν εξόφληση του ποσού από την οθόνη του υπολογιστή τους.

Το σύστημα έως σήμερα λειτουργούσε με τον κλασικό τρόπο. Κάθε δύο μήνες καταφθάνει στο σπίτι ο λογαριασμός του νερού και ο πολίτης καλείται να τον εξοφλήσει είτε ηλεκτρονικά, είτε στα γκισέ της επιχείρησης, είτε σε κάποιον από τους συμβεβλημένους πράκτορες.

Τώρα, οι καταναλωτές της Λάρισας έχουν τη δυνατότητα, μέσω του e-bill που λειτουργεί εδώ και δύο μήνες πιλοτικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ www.deyal.gr να πληρώνουν απευθείας τον λογαριασμό, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διατηρούν ηλεκτρονικό αρχείο τόσο των λογαριασμών, όσο και των πληρωμών που θα κάνουν.

Παναγιώτα Φούντα (Ελευθερία)