Ανακοινώθηκε και επισήμως χθες από το υπουργείο Τουρισμού η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Τσέγα, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στη θέση του γενικού γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο κ. Τσέγας έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε εμπορικές εταιρείες. Επίσης, έχει ασχοληθεί με θέματα προμηθειών, διαγωνισμών Δημοσίου, νομικού σχεδιασμού και στρατηγικής, καθώς και διεθνών εμπορικών συμβάσεων. Τέλος, νέος πρόεδρος στην Ενωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Μανδρίνος.