Εταιρεία ελληνοϊταλικών συμφερόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η «EUROCEREALI HELLAS Ι.Κ.Ε.» αναλαμβάνει να λειτουργήσει το σιλό του λιμανιού, μέσα στον επόμενο μήνα. Η παραχώρηση σηματοδοτεί έσοδα 5.500 ευρώ μηνιαίως μόνο για τη χρήση του κτιρίου ενώ ανάλογα με τη διακίνηση των φορτίων θα αυξάνεται μέσω μαθηματικού τύπου και το ποσό που θα λαμβάνει ο ΟΛΒ. Η εταιρεία θα εγκατασταθεί στο Σιλό τον Φεβρουάριο.

Το οικονομικό αντάλλαγμα θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση με σταθερό μέρος που ισούται με ποσό 5.650,00 ευρώ και μεταβλητό μέρος που θα ισούται της μηνιαίως εισαγόμενης ποσότητας δημητριακών στην εγκατάσταση.

Η παραχωρησιούχος θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών (κατά παντός κινδύνου, ακόμη και από πυρκαγιά, κλοπή, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) ποσού τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) κατ’ έτος ασφάλισης και ασφάλισης εργοδοτικής αστικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος ασφάλισης, για τη συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της παραχώρησης.

Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρου, με τον εγκατεστημένο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, είναι η χρησιμοποίησή του ως βιομηχανική εγκατάσταση χαμηλής όχλησης και ως χώρος αποθήκευσης και διακίνησης αποκλειστικά των δημητριακών που εμπορεύεται η εταιρεία σε όλη τη Θεσσαλία.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης είναι από 01/01/2018 έως και 31/12/2020.