Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού θα πραγματοποιήσει η γαλακτοβιομηχανία “Όλυμπος”.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής και logistics για τo εργοστάσιο της Λάρισας.

Επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων:

• Πτυχίο ΑΕΙ • Ηλικία έως 30 ετών

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η επιχείρηση με τη σειρά της προσφέρει:

• Αριστο εργασιακό κλίμα

• Συνεχή ανάπτυξη οργανωτικών δομών

• Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης- επιμόρφωσης- καθοδήγησης του προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 05/02/2018 στο e-mail: hr@olympos.gr υπόψιν κας Ιωάννας Μπλούνα.