Τρίμηνη απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων (από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020), για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός Κοιμητηρίων, καθώς και απαλλαγή των δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αποφάσισε ο Δήμος Λαρισαίων.

X.Ψ.