Κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις των μεγαλύτερων Θεσσαλικών Βιομηχανιών

Από τον δρ Τάσο Παπαλιάγκα Οικονομολόγο – πρ. τραπεζικό στέλεχος  Στο σημερινό άρθρο αναλύεται η αυξομείωση του κεφαλαίου κίνησης και η συμμετοχή του στη βελτίωση της...
Spam News