ΑΕΔΕΠ: Ενημέρωση για τη δράση ΕΠΑνΕΚ "e-λιανικό" για ΜμΕ λιανεμπορίου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος ΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει διαδικτυακή...
Spam News