Η ανάγκη έκανε τον Δήμο Λαρισαίων να προχωρήσει στο αυτονόητο, καθώς το πράσινο στην πόλη αυξήθηκε και το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκή για να το φροντίσει. Προχωράει - και σωστά -σε ανοιχτό διαγωνισμό για υπηρεσίες συντήρησης αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο για δύο χρόνια, αντί του ποσού του 1.881.323 ευρώ.

Ο εργολάβος θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Υπηρεσία Πρασίνου και συγκεκριμένα θα αναλάβει σχεδόν το 25% του συνολικού έργου στο Δήμο Λαρισαίων, με παρεμβάσεις κυρίως σε συνοικίες της πόλης και κοινότητες. Τη συντήρηση του κέντρου θα έχει η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου.

Όλο το πράσινο θα έπρεπε να το εκχωρήσει ο Δήμος σε ιδιώτες, καθώς είναι βέβαιο ότι έριχνε σημαντικά το κόστος και θα αναβάθμιζε την ποιότητα των υπηρεσιών. Με το τρόπο αυτό θα μπορούσε να μετακινήσει το πλεονάζον προσωπικό του πρασίνου στις υπηρεσίες καθαριότητας όπου οι ελλείψεις είναι σημαντικές και εμφανείς.

Κ.Τ. thessaliaeconomy.gr