Σε έντονα ανοδική τροχιά κινήθηκαν το 2021 τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας Δ. Νομικός, η οποία επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την αύξηση των εξαγωγών της σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε το 2021 στα 58,05 εκατ. ευρώ, έναντι των 49,90 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 6,06 εκατ. ευρώ, έναντι των μικτών κερδών 3,48 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και, μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διοίκησης, χρηματοπιστωτικών, εκτάκτων εξόδων, πλέον εκτάκτων εσόδων, παρέμειναν κέρδη χρήσης 1,48 εκατ. ευρώ, έναντι κερδων 134.546,29 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε από το 6,98% στο 10,44%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους από το 0,27% στο 2,54%. Θεαματική ήταν εξάλλου η αύξηση της οικονομικής μόχλευσης της εταιρείας, από το 19,59% στο 124,49%. Πάντως, μετά τον συμψηφισμό των κερδών του 2021 με τις ζημίες προηγούμενων χρήσεων, ύψους 2,56 εκατ. ευρώ, οι ζημίες εις νέον ανέρχονται σε 1,08 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Πρωταρχικό ρόλο στην αύξηση του τζίρου της Δ. Νομικός διαδραμάρισαν οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Συγκεκριμένα, την ώρα που οι πωλήσεις εσωτερικού παρέμεναν σχεδόν σταθερές σε σχέση με το 2020 (ελαφρώς αυξημένες κατά 165.000 ευρώ, στα 14,81 εκατ. ευρώ), ενώ οι πωλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωναν σημαντική πτώση, υποχωρώντας από τα 30,31 εκατ. ευρώ το 2020 στα 24,63 εκατ. ευρώ το 2021, οι πωλήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτοξεύονταν από τα 4,78 εκατ. ευρώ το 2020, στα 18,44 εκατ. ευρώ το 2021, δηλαδή σχεδόν τετραπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Αλλάζει η εταιρική χρήση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση 2021 ήταν η τελευταία που υπολογίζεται για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου, καθώς στις 20 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δ. Νομικός αποφάσισε να αλλάξει την εταιρική χρήση, η οποία ορίστηκε ότι άρχεται την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Ειδικά για την τρέχουσα εταιρική χρήση, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2022, αυτή λήγει σε λίγες μέρες, και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου.

Σπύρος Πιστικός