Έρευνα σε εκκοκκιστικές μονάδες της Θεσσαλίας ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη η εισαγγελία Λάρισας, ύστερα από αναφορά της προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλικής Θάνου.

Η έρευνα αφορά στους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε φέτος η τιμολόγηση του βάμβακος και συγκεκριμένα αν υπήρξαν εναρμονισμένες πρακτικές από την πλευρά των εκκοκκιστικών μονάδων για χειραγώγηση της τιμής εις βάρος των παραγωγών.

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της Καρδιτσιώτικης εφημερίδας Νέος Αγώνας, "η έρευνα θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν αν τηρήθηκαν συμβόλαια, αν εξοφλήθηκαν έγκαιρα οι παραγωγοί και αν η τιμολόγηση έγινε με βάση την υγρασία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και αν η πληρωμή των παραγωγών έγινε εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία".

Οι ισχυρισμοί για την ύπαρξη καρτέλ από τους εκκοκκιστές προέρχονται από τους παραγωγούς βάμβακος οι οποίοι προσέφυγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβάλλοντας επώνυμες καταγγελίες.

Χ.Ψ.