Τον δρόμο προς υλοποίηση έχει πάρει ένα ακόμα μεγάλο έργο ΣΔΙΤ από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο λόγος για τη δημιουργία του Φράγματος του ποταμού Ενιπέα στα Φάρσαλα στο οποίο περιλαμβάνονται τα δίκτυα διανομής νερού και άλλα συνοδά έργα, προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ (με Φ.Π.Α). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα και με σχετική ανάρτηση στη «Διαύγεια», η υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι ύψιστης προτεραιότητας και αναγκαία για την εξασφάλιση: (α) της αντιπλημμυρικής προστασίας των κατάντη του φράγματος περιοχών, (β) της άρδευσης 110.000 στρεμμάτων περίπου, (γ) της ύδρευσης ελλειμματικών περιοχών, και (δ) της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και της διατήρησης οικολογικής παροχής.

Για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου θα κατατεθεί πρόταση στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα («ΔΕΣΔΙΤ»), προκειμένου το έργο να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3389/2005, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι απαραίτητη η πρόσληψη Τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ”, μέχρι και την έκδοση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Για αυτό και αποφάσισε την ανάθεση, μέσω διαγωνισμού, σε Τεχνικό Σύμβουλο την ωρίμανση του έργου, με ποσό 172.360 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με πρόσκληση και κλήθηκαν οι:

α) Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ.

β) ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

γ) HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

δ) ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου