Με «αναζωπύρωση» κινδυνεύει, η οικονοµική διαφορά µεταξύ του γαλλικού οίκου MAMΒO και της ΕΑΣ Τρικάλλων, µια υπόθεση που ξεκινάει από το φθινόπωρο του 2009, όταν η συνεταιριστική οργάνωση αθέτησε συµβόλαιο προπώλησης βάµβακος που είχε συνάψει µε τον εν λόγω εµπορικό οίκο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες οι Γάλλοι ετοιµάζονται να καταγγείλουν την «ενδιάµεση συµφωνία» και να εκδώσουν διαταγές πληρωµής, καθώς, όπως αναφέρουν εκπρόσωποί τους, η Ένωση δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, µετα τις γνωστές δικαστικές αποφάσεις.    

Το µεγάλο «αγκάθι» για την Ένωση κρατά από την εκκοκκιστική περίοδο 2009-2010, οπότε και ο πρόεδρος της οργάνωσης –λόγω µεγάλης ανόδου των διεθνών τιµών του προϊόντος µπήκε στον πειρασµό να αθετήσει τα συµβόλαια (προπωλήσεις) που είχε µε τους αγοραστές (σύσπορου) και να αναζητήσει αλλού, καλύτερες τιµές.

Οι συµβληθέντες (ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. και ΜΑΜΒΟ) προσέφυγαν στα δικαστήρια, στα οποία µε τον καιρό δικαιώθηκαν για ένα ποσό της τάξεως των 6.976.000 ευρώ, το οποίο –σύµφωνα µε τον κ. Λιούτα- µετά από εκ νέου διαπραγµάτευση µειώθηκε σε 6.200.000 ευρώ και καλύφθηκε µε επιταγές, όχι της Ένωσης (που το όφειλε) αλλά της ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε., σε διαταγή της ΕΑΣ Τρικάλων (οπισθογράφηση)...

Agrenda