Μικρότερες των αρχικών εκτιμήσεων είναι τελικώς οι ζημιές που έχουν υποστεί τα φωτοβολταϊκά της Θεσσαλίας από τη φονική κακοκαιρία Ντάνιελ και την πλημμύρα που ακολούθησε σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, έως 240 πάρκα φαίνεται ότι έχουν πληγεί και υποστεί σημαντικές ζημιές.

Πρόκειται για πάρκα που αθροίζουν σε ισχύ μερικές δεκάδες μεγαβάτ και είναι σε ισχύ κυρίως μικρά φωτοβολταϊκά. Σε ορισμένα πάρκα παρατηρείται ολική καταστροφή, ενώ άλλα έχουν υποστεί ζημιές που εστιάζονται κυρίως στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Τα εν λόγω πάρκα αναμένεται να μείνουν εκτός λειτουργίας για διάστημα έως και 6 μηνών, όσο δηλαδή θα χρειαστεί για να καθαριστούν, να επισκευαστούν και να συνδεθούν εκ νέου με το σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το δελτίο του διαχειριστή των ΑΠΕ ΔΑΠΕΕΠ, στη Θεσσαλία βρίσκονται εγκατεστημένα 740,72 MW φωτοβολταϊκών πάρκων, σε σύνολο 4,19 GW πάρκων σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, στην περιοχή της Θεσσαλίας βρίσκεται εγκατεστημένο περίπου το 17% της συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών της χώρας.

Σημειώνεται ότι τα πάρκα τα οποία κατασκευάστηκαν με τραπεζικό δανεισμό, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία, έχουν ασφαλιστεί υποχρεωτικά. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις έργων που ασφαλίστηκαν όχι μόνο για τη φυσική καταστροφή αλλά και για την απώλεια της παραγωγής τουλάχιστον για ένα εξάμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) έχει καταθέσει πρόταση για την αποζημίωση των παραγωγών φωτοβολταϊκών. Συγκεκριμένα, ο ΣΠΕΦ έχει προτείνει αντί χρηματικής αποζημίωσης να δοθεί παράταση στην ισχύ της σύμβασης με την εγγυημένη τιμή αποπληρωμής για τα φωτοβολταϊκά που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, το μέτρο μπορεί να είναι απολύτως στοχευμένο και να αφορά μόνο όσους υπέστησαν ζημιές. Το ποιοι υπέστησαν ζημιές μπορεί να διαπιστωθεί αντικειμενικά μέσω της τηλεμετρίας, όπου φαίνεται εάν ένα πάρκο δουλεύει ή όχι.

capital.gr