Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, αλλά και της προμήθειας ενέργειας σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο θα μπορούν πλέον να δραστηριοποιηθούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα.   

Το νέο καθεστώς θα υλοποιηθεί μέσα από το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) ή για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περί τα μέσα του Ιουνίου 2017.  

Παράγοντες της αγοράς ενέργειας θεωρούν ότι το νομοσχέδιο κινείται στη θετική κατεύθυνση, αλλά θυμίζουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει στην ουσία «χρεωκοπήσει» στη συνείδηση των πολιτών, μιας και οι φορείς της δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά τους καθήκοντα. 

Επιπλέον, οι σημερινές υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες είναι υποβαθμισμένες, ενώ λειτουργούν ως μηχανισμοί πρόσληψης προσωπικού με κομματικά κριτήρια.

Τα ίδια στελέχη, όμως, θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αλλάξουν σελίδα και να εισέλθουν στη νέα εποχή. 

Στέλεχος του ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι η επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες. 

Επίσης αναφέρει ότι η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο σχήμα θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν μόνιμη κατοικία στην περιφερειακή κοινότητα και έδρα της ΕΚΟΙΝ. 

Λειτουργία σε καθεστώς διαφάνειας 

Το «καυτό» θέμα που παραμένει ανοικτό είναι όχι τόσο τα οικονομικά κίνητρα όσο τα ενεργειακά που θα αφορούν τη δυνατότητα δημιουργίας ΑΠΕ. 

Ο νομοθέτης θεωρεί ότι η επιτυχία του θεσμού των ενεργειακών συνεταιρισμών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο αυτοί θα λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, δεδομένου ότι η κοινή γνώμη γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνουν οι συνεταιρισμοί, έχοντας κατά κύριο λόγο αρνητική διάθεσή απέναντι τους.  

Ένας από τους βασικούς άξονες του πολιτικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ είναι ο «εκδημοκρατισμός» του ενεργειακού σχεδιασμού, αφού για πρώτη φορά δημιουργείται χώρος για τη συμμετοχή φορέων στον ενεργειακό σχεδιασμό όπου μέχρι πρότινος ήταν αδύνατον να γίνει. 

Ο νέος σχεδιασμός των συνεταιρισμών αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. 

Το υπουργείο Ενέργειας προσδοκά μέσω του νομοσχεδίου, το όφελος που θα προκύψει από τη συνεργασία ανάμεσα στις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα φυσικά πρόσωπα να διαχυθεί στην τοπική κοινωνία.  

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο για τις ΕΚΟΙΝ. 

Να σημειωθεί, ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα ενεργειακών συνεταιρισμών, με δεκαετίες «ζωής» και δεκάδες χιλιάδες μέλη. 

Ενδεικτικά, η Ecopower ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1991, ενώ σήμερα αριθμεί περίπου 50.000 συμμετέχοντες και διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο από 322 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, 3 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, 17 μεγάλες ανεμογεννήτριες, μία μονάδα συμπαραγωγής και ένα εργοστάσιο παραγωγής pellets.  

Την ίδια στιγμή, η Somenergia στην Ισπανία έχει 34.000 μέλη και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, την οποία διαθέτει σε 51.000 πελάτες. 

www.worldenergynews.gr