Το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του υπουργείου Υπ. Εργασίας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μισθωτών για το 2016. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στην περιφέρεια Θεσσαλίας δραστηριοποιούνται 15.117 επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2016, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 281.984 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 233.151, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 275.044. Στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι το 88% των επιχειρήσεων στη χώρα απασχολεί από 1 έως 10 άτομα, με τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές να είναι ατομικές και ομόρρυθμες.

Οι εργαζόμενοι που είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα είναι 1.702.524 σε όλη τη χώρα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στο εμπόριο. Από το σύνολο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση περίπου οι μισοί αμείβονται με μισθό άνω των 1000 ευρώ, ενώ οι μισοί περίπου εργαζόμενοι είναι ηλικίας από 30-44 ετών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έχουν έδρα φυσικά στην Αττική, ενώ η Κρήτη βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Κεντρική Μακεδονία. Η Θεσσαλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης των περισσότερων επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στην πέμπτη θέση.