Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προανήγγειλε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι αλλαγές, οι οποίες τουλάχιστον με βάση όπως τις περιέγραψε ο ίδιος δεν φαίνεται ότι θα είναι ριζικές, θα κατατεθούν κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου στην ολομέλεια την προσεχή Τρίτη 25 Απριλίου. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα είπε χθες στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο κ. Δ. Παπαδημητρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές: 

• Θα προβλεφθεί απλοποιημένη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης για ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικύρωση θα γίνεται απλώς με υπογραφή του δικαστή σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να προηγείται ακροαματική διαδικασία. 

• Θα δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό και επιχειρήσεων που είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους, αλλά έχουν προβεί σε δήλωση επανέναρξης. Επί της ουσίας θα αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να είναι σαφέστερη η σχετική διάταξη που υπάρχει στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στον μηχανισμό επιχειρήσεων εφόσον έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους ή στην περίπτωση νομικών προσώπων εφόσον βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. 

• Η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών θα αναστέλλεται αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και όχι νωρίτερα, με την υποβολή της αίτησης όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή. 

• Θα διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα. 

Βεβαίως, μέχρι τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια και την ψήφισή του δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες αλλαγές, αλλά και τροπολογίες. 

Καθημερινή (Δήμητρα Μανιφάβα)